Strona główna Tagi Drzewo Franciszka

Tag: Drzewo Franciszka

NIE KAŻDY MA TEN DAR

0
Mam przyjaciela, Marka, z którym znamy się od lat 80. Połączyły nas wtedy zainteresowania kulturami indiańskimi, a dziś ta znajomość, dorosłych już ludzi, jest uzupełniana o nowe obszary. Nie za często się spotykamy, ale od czasu do czasu lubimy ze sobą coś zjeść i porozmawiać. Również przez telefon. Jak wczoraj.

PŁONĄCE I SUCHE WAKACJE

0
Nie dla każdego tegoroczne wakacje będą miłych wspomnieniem. Ucieczka z zagrożonych hoteli, niekiedy tylko z małymi pakunkami pod ręką to trauma na długie lata.

III TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA  – Zobacz program i stronę wydarzenia!

0
Tradycyjnie już, w dniach 4 – 10.X. odbędzie się szereg wydarzeń w ramach III Tygodnia Świętego Franciszka. Dlaczego właśnie te dni? Otóż 4 października wspominamy postać ś. Franciszka z Asyżu, do którego postawy odwołuje się Program Drzewo...

Planowanie przestrzenne a konkurowanie o przestrzeń miejską

0
Ze społecznego punktu widzenia przestrzeń miejska stanowi swoisty paradoks. Z jednej strony często i głośno wybrzmiewa w debacie publicznej słuszny argument, że przestrzeń to dobro wspólne jako nieodnawialny, niepomnażalny i niezastępowalny zasób w dyspozycji określonej społeczności. Z drugiej strony jednak ta sama przestrzeń, podzielona siatką granic własnościowych i opleciona siecią interesów grupowych oraz prywatnych, stanowi w rzeczywistości scenę konfliktu i rywalizacji.

Różne oblicza jakości życia w mieście

0
Świat się nieustannie urbanizuje, w roku 2007 udział mieszkańców miast przekroczył połowę całej ludzkości, można więc stwierdzić, że obecnie dla większości ludzi miasto jest naturalnym środowiskiem życia. Tylko w latach 2000 – 2020 liczebność ludności miejskiej na świecie wzrosła z około 2,9 do 5,4 miliarda, a więc o blisko połowę.

Bioróżnorodność w miastach przez renaturyzację ekosystemów wodnych.

Miasta są złożonymi układami ekologicznymi, w których stan bioróżnorodności jest efektem powiązanych ze sobą uwarunkowań społecznych, ekologicznych i technicznych. Czynniki te silnie determinują stan przyrodniczy miejskich ekosystemów wodnych.

Użyteczne nieużytki

0
Międzynarodowy Panel ds. Zmiany Klimatu (ang. IPCC) w opublikowanym 28 lutego br. raporcie przedstawił perspektywę skutków zmiany klimatu na całym świecie wywołanych antropogeniczną emisją tzw. gazów szklarniowych (takich jak: dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu) do atmosfery. Dla naszego regionu ta zmiana oznacza takie zjawiska, jak wzrost temperatury powietrza i ilości opadów nawalnych oraz coraz częstsze i dotkliwsze susze.

Ekologia a rolnictwo

0
Rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. W wywiadzie z panem Jackiem Sommerfeldem - Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pytamy o trendy i ew. zmiany ekologiczne w rolnictwie. Pretekstem do tematu jest nasz udział...

Miasto – idea, przyroda i książki

W mieście sporo się dzieje. Ten ruch to niemal kwintesencja procesów urbanizacyjnych. Dotyczy to przyrody, a także refleksji nad miejską florą i fauną. Co ciekawe, to już nie tylko ogromna liczba specjalistycznych artykułów naukowych, ale także pisane wartkim językiem książki, ukazujące procesy zachodzące w przyrodzie, także z szerszej, socjologicznej perspektywy. Obserwować możemy niesamowity wysyp książek o tematyce miejskiej. Chciałbym pokazać przede wszystkim pozycje rzeczywiście nowe, takie, które dostępne są w księgarniach albo takie, które znajdują się w trybie wolnego dostępu w zasobach Internetu. To pewna nowość, ale właśnie nowe ruchy wydawnicze powoli nas przyzwyczajają również do takiego podejścia. Zresztą MDF także obrał tę szlachetną drogę!
Skip to content