O nas

IDEA PROGRAMU

Program Drzewo Franciszka jest skierowany do każdego człowieka, który chce działać dla dobra środowiska naturalnego. A to co wyróżnia nasz Program to propozycja rozwoju duchowego dzięki tej pracy. Uważamy, że duchowość nie umniejsza naszych działań, wręcz przeciwnie – wzmacnia, moderuje, pomaga. Żywimy przekonanie, że chrześcijanie są zobowiązani zajmować się ochroną środowiska. Pomimo to sam Program Drzewo Franciszka jest otwarty na każdego człowieka – na wierzących i niewierzących, doświadczonych i młodych-gniewnych, na naukowców i praktyków. W ten sposób budujemy współpracujące ze sobą środowiska w większą wspólnotę, która ma dążyć do poprawy warunków życia, nie tylko tego pokolenia, ale też pokoleń przyszłych.

OBECNE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. Konkursy Pierwotnym elementem Programu był Konkurs Drzewa Franciszka, kierowany do wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce, a którego odbyły się już 4 edycje. Jednocześnie od wiosny 2020 r. ruszył konkurs filmowy dla uczniów szkół średnich Festiwal Filmowy Franciszki 2020 Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące obu wydarzeń dostępne w zakładce Konkursy
 2. Magazyn Drzewo Franciszka to ogólnopolskie pismo, które jest wyrazicielem idei Programu, ale również forum wymiany poglądów dotyczących spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, roli duchowości w kształtowaniu postaw proekologicznych. Wydawane co pół roku, adresowane do samorządów terytorialnych, do szkół uczestniczących w Programie, przedsiębiorców, instytucji ochrony środowiska i wszystkich innych zainteresowanych Programem podmiotów i placówek. Dostępny także do odczytania lub pobrania w pdf w zakładce: Magazyn
 3. Portal www.drzewofranciszka.pl związany ze środowiskiem naukowym i studencko-doktoranckim, generujące przyszłych liderów, twórców zarówno pióra, jak i nowych projektów ekologicznych opartych na duchowości franciszkańskiej.
 4. Studio Drzewo Franciszka kanał programu na platformie YouTube w formie krótkich wywiadów lub relacji tematycznych, związanych z tematyką ekologiczną. Filmy dostępne są też w zakładce: Wideo.
 5. Tydzień Świętego Franciszka – jedno z najważniejszych wydarzeń Programu trwających w okolicach dni 4 – 10.X, (4 – Dzień św. Franciszka, 10.X Dzień Drzewa), w którym odbywają się liczne spotkania, ogłoszenia wyników konkursu, wydarzenia o charakterze religijnym, kulturalnym i ekologicznym.

HISTORIA PROGRAMU W PIGUŁCE

Pomysł na Program Drzewo Franciszka powstał w 2017 r. w oparciu o rozmowy Prezesa Fundacji Zakłady Kórnickie dr Dariusz Grzybka z księżmi: proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem i Sławomirem Krzeszowskim. Zaowocowały one stworzeniem spójnego programu opartego na edukacji integralnej i sięgającego do historii Fundacji Zakłady Kórnickie. Zaczęło się od konkursu plastycznego dla dzieci, którego efektem był kalendarz. Następny był festyn ekologiczny na którym zasadzono sto lip drobnolistnych. Następne lata to konkursy ekologiczne dla szkół, 2017 r. w gminie Kórnik, ale już 2018 w całym powiecie pozańskim, 2019 – Wielkopolsce (wystartowały 72 zespoły). W 2020-2021 r. odbywa się edycja ogólnopolska, która ma być realizowana we wszystkich 16 województwach. Zapraszane są zespoły szkolne z wielkich miast i mniejszych miejscowości. Edycja dwuletnia została wprowadzona z powodu pandemii koronawirusa.

ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAMU

 1. Idee encykliki Laudato Si / ekologia integralna,
 2. Kulturowe odniesienia ochrony środowiska,
 3. Ekologia domowa (domowe metody ochrony środowiska),
 4. Ochrona wód,
 5. Ochrona powietrza,
 6. Gospodarka odpadami,
 7. Ochrona przyrody / bioróżnorodności,
 8. Ochrona powierzchni ziemi,
 9. Ochrona środowiska na obszarach zurbanizowanych,
 10. zwiększenie OZE w bilansie energetycznym.

O FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE – organizatorze Programu

Fundacja Zakłady Kórnickie powołana została do życia by spełniać idee pracy organicznej, które były starannie pielęgnowane przez jej Fundatorów i ich rody.

Obejrzyj krótki film o niezwykłej historii Fundacji Zakłady Kórnickie: kliknij

 

Hrabia Władysław Zamoyski, fundator Zakładów Kórnickich

W 1925 roku idee te były rozumiane w następujący sposób:

 • utrzymanie i rozwój Szkoły Domowej Pracy Kobiet, założonej w Kórniku 24.VI.1882 r. wygnanej przez rząd pruski i przeniesionej do Lubowali na Spiżu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego na Bystre, wreszcie do Kuźnic 11.VI.1891 r. na zasadach, na których powstała i od przeszło czterdziestu lat rozwijała się mimo prześladowań i wydaleń.
 • popieranie wychowania młodzieży męskiej w duchu polskim i katolickim.
 • pomoc do nauk wyższych dla wyjątkowo zdolnych, zwrotna gdy zarabiać będą.
 • utrzymanie Zamku w Kórniku, ku pamięci tego, co Polska przecierpiała jak się jej synowie Ojczyźnie zasłużyli dla przechowywania i uczczenia pamięci najszlachetniejszych wśród obcych, którzy wobec Polski zasługi położyli, jej się w czasach prześladowań i najsroższych ucisków przyjaciółmi okazali.
 • utrzymanie Biblioteki Kórnickiej, piecza nad jej wydawnictwami.
 • założenie i utrzymanie Zakładu badań, tak na stokach gór, jak i na równinach, wszystkiego co wchodzi w zakres hodowli, życia, ochrony i należytego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych ogrodowych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, liści i soków. Piecza nad ogrodami Kórnickimi.
 • krzewienie w majątkach Zakładów Kórnickich wśród ludności wiedzy zawodowej rolniczej i zasad spółdzielczości w duchu katolickim i narodowym.
 • uprzemysłowienie i podnoszenie wartości majątku Zakładów Kórnickich przeprowadzenie melioracji, na co Kuratorium i Zarząd będą mieli wzgląd szczególny.

W 2001 roku, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował ustawę o restytucji Fundacji, na nowo sformułowano jej cele i misję, dostosowując do rzeczywistości końca XX wieku. Obecnie obowiązują następujące cele:

 • wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych.
 • działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
 • propagowanie idei pracy organicznej.
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
 • wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

WSPÓŁPRACA SIECIOWA Z PROGRAMEM

Program Drzewo Franciszka jest realizowany przez zespół tworzony przez Fundację Zakłady Kórnickie przy współpracy instytucji / organizacji / podmiotów współpracujących w układzie sieciowym.

W gronie współpracowników już dziś możemy wskazać:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Biblioteka Kórnicka,
 • Wielkopolski Park Narodowy,
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 • Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
 • Stowarzyszenie Pilgrim z Wiednia.

Sieć nie jest zbiorem zamkniętym, stale poszerzamy grono podmiotów współpracujących z Programem.