„Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat” – recenzja

0
Specyfiką współczesnych nam czasów jest to, że o ekologii, zmianach klimatu i rysowanych w tych kontekstach scenariuszach przyszłości piszą udanie nie tylko eksperci zajmujący się ekologią i sprawami klimatu, ale również specjalizujący się w innych dziedzinach – socjolodzy, kulturoznawcy, politolodzy, filozofowie. Dzięki nim, przy zastosowaniu odpowiedniego dla odbiorcy języka, świadomość poważnych wyzwań dociera szerzej poza naukowe i eksperckie dywagacje.

„Potosí. Góra, która zjada ludzi” – recenzja

0
Krwawa kolonizacja kontynentów pozaeuropejskich w czasach jest nam znana z książek historii. Poprzez lekturę opowieści historyków, pamiętników kolonizatorów i piśmiennych przedstawicieli ludów tubylczych kształtujemy swoje wyobrażenie o tamtych czasach. Gorzej, gdy obraz współczesności w wielu krajach niepokojąco przypomina opisy z książek – uświadamiamy sobie wówczas, że kolonizacja to jak najbardziej aktualny problem świata. Może wygląda inaczej – nie jako starcie cywilizacji europejskiej z cywilizacjami tubylczymi – ale jest równie bezwzględna.
Skip to content