Ekologia z nadzieją

Postępująca dewastacja ekosystemów na Ziemi, zobojętnienie wielu społeczności na skalę tego zniszczenia oraz wzmagające się ideologiczne głosy w tej sprawie powodują, że istnieje potrzeba formułowania jasnego przekazu o pozytywnej ekologii – nie wieszczącej koniec świata, ale formułującej pozytywne scenariusze dla przyszłości.

Strefa dyskusji

Wydawnictwa

Magazyn „Drzewo Franciszka” nr 5/6

Magazyn „Drzewo Franciszka” nr 4

Magazyn „Drzewo Franciszka” nr 3

Wydarzenia

Recenzje

Skip to content