Strona główna Autorzy Posty przez Dominika Dzwonkowska

Dominika Dzwonkowska

1 POSTY 0 KOMENTARZE
dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz., doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 r. jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji zarówno projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).

Sprawności moralne w ochronie środowiska, czyli kilka słów o cnotach środowiskowych

0
Kiedy myślimy o cnotach, zazwyczaj przychodzą nam na myśl najbardziej ogólne z nich. Osoba z wykształceniem filozoficznym może w pierwszej kolejności skojarzyć ten termin z cnotami kardynalnymi, tj. umiarkowaniem, roztropnością, męstwem i sprawiedliwością. Z kolei osoba religijna w pierwszym odruchu pomyśli o cnotach teologicznych, jakimi są wiara, nadzieja i miłość.
Skip to content