Konkurs Drzewo Franciszka 2023

Wyniki VI edycji konkursu Drzewo Franciszka 2023

W dniu 24.X.2023 r.  ostały ogłoszone wyniki VI edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Franciszka. Hasłem tegorocznej edycji brzmiało: „Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze… w ekologii” i jest parafrazą cytatu Jadwigi Zamoyskiej, patronki roku 2023 r. Jej zaangażowanie w kształcenie młodych Polaków niech będzie inspiracją dla młodzieży zaangażowanej w ekologię.

 

 

Miejsce 1

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie gmina Klucze

Temat: Tajemniczy świat bobrów

Miejsce 2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie gmina Suchy Las

Temat: Projekt WiP – Woda i Ptaki

Miejsce 3

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach gmina Oleśnica
Temat: Green Computing  for Greener Earth

Miejsce 3

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu gmina Bolesławiec
Temat: Co w trawie piszczy? Co w gałęziach mruczy, śpiewa?

***

WYRÓŻNIENIA:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej gmina Biała Podlaska
Temat: Projekt ekologicznej rowerowej ładowarki do telefonu.
2. Zespół Szkół Specjalnych im. Unicef w Rzeszowie gmina Rzeszów
Temat: Chcę być eko
3. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni gmina Września
Temat: Misja pszczoły.
4. Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie gmina Biała Piska
Temat: Marnowanie wody nie ujdzie Ci na sucho.
Gratulujemy i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej VII edycji konkursu Drzewo Franciszka 2024 !

Kilka słów o konkursie: 

Fundacja Zakłady Kórnickie, realizująca Program Drzewo Franciszka, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka.

Celem konkursu Drzewo Franciszka jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,
c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
d) ochrona różnorodności biologicznej,
e) problemy terenów zurbanizowanych.

Koordynatorem konkursu jest Monika Koralewska, która jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: koordynator@drzewofranciszka.pl i numerem telefonu: 502 61 60 40.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu oraz pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia. Wraz z kartą należy przesłać odpowiednie dokumenty:

Osoba niepełnoletnia:

Osoba pełnoletnia:

 


7 października 2022 r. zostały ogłoszone wyniki V edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Franciszka.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Sokołowicach za pracę pt.: „Climate literate”

Kliknij i zobacz zwycięską pracę: https://view.genial.ly/62d294115b23fc00184dbdf7/presentation-newspaper-presentation

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie za pracę pt.: „Mistrzu Janie, chylę czoła! Pszczoła”.

Kliknij i zobacz pracę: https://wakelet.com/wake/OnOToj2gt88G59kYEnKTK

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Świętoniowej za pracę pt.: „Nasza zielona klasa”

Kliknij i zobacz pracę: https://drzewofranciszka.pl/wp-content/uploads/2022/11/Nasza-Zielona-Klasa.pdf

Wyróżnienie otrzymała także: Szkoła Podstawowa nr 16 w Nowym Sączu

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w kolejnej, VI już edycji!


Fundacja Zakłady Kórnickie, realizująca Program Drzewo Franciszka, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka 2022.

To już piąta edycja konkursu na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) realizowanych w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

  • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  • ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  • przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • problemy terenów zurbanizowanych.

Koordynatorem konkursu jest Monika Koralewska, która jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: drzewofranciszka@gmail.com i numerem telefonu: 502 61 60 40.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu oraz pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia. Wraz z kartą należy przesłać odpowiednie dokumenty:

Osoba niepełnoletnia:

Osoba pełnoletnia:

Wyniki IV edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020–2021

Dobiegła końca niezwykła edycja konkursu Drzewo Franciszka. Niezwykła z kilku powodów. Była to pierwsza ogólnopolska edycja i – z powodu pandemii – była realizowana przez 2 lata. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczniom i opiekunom, którzy mimo tych trudności podjęli się realizacji swoich szkolnych projektów ochrony środowiska.

Do udziału w konkursie Drzewo Franciszka 2020-2021 zgłosiło się 60 szkół z całej Polski, a ostatecznej ocenie podlegały 34 prace. Rywalizacja była niesłychanie wyrównana, tak mocno, że miejsce 3. i miejsce 2. zajęły po dwie drużyny ex aequo.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Miejsce 1

WROCANKA – DBAMY O NASZĄ RZEKĘ JASIOŁKĘ.

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli w m. Wrocanka.

Miejsce 2

DZIECI I RYBY MAJĄ GŁOS. SZKOLNY PROJEKT OCHRONY ŚRODOWISKA

Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu.

Miejsce 2

„NAPRAWIĆ SIEBIE” – OCHRONA EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW.

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu.

Miejsce 3

„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach.

Miejsce 3

EKOMANIACY w ramach projektu W NASZYCH DŁONIACH

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach.

***

Gratulujemy i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej V edycji konkursu Drzewo Franciszka 2022!