Drzewo Franciszka jest nowoczesnym programem ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w duchu ekologii integralnej, rozwijającym wzajemne relacje kultury, natury, duchowości oraz wartościowej edukacji.

Postępująca dewastacja ekosystemów na Ziemi, zobojętnienie wielu społeczności na skalę tego zniszczenia oraz wzmagające się ideologiczne głosy w tej sprawie powodują, że istnieje potrzeba formułowania jasnego przekazu o pozytywnej ekologii – nie wieszczącej koniec świata, ale formułującej pozytywne scenariusze dla przyszłości.

Jesteśmy platformą wymiany poglądów w zakresie ekologii i klimatu, a także sformułowania kompleksowego programu edukacji ekologicznej i klimatycznej w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Dążymy także do dojrzenia wartości, które dotąd były niedocenianie: inspiracji kulturowych i duchowych dla postaw proekologicznych.

Jesteśmy programem nawiązującym do franciszkańskiego przesłania dla świata – pozytywnej ekologii, braterstwa, przyjaźni, pomocy – ale do współpracy zapraszamy także tych, którzy swoją duchowość znajdują na innych ścieżkach.

Naszym celem jest:

  • wiarygodna informacja dotycząca spraw ochrony środowiska i zmian klimatu,
  • rzeczowy dialog między różnymi poglądami nie ulegający ideologicznemu zacietrzewieniu,
  • stworzenie systemowego programu edukacji środowiskowej i klimatycznej, wpisanych w podstawę programową polskiej oświaty,
  • szukanie związków natura-kultura jako wzbogacenie polskiej narracji o ochronie polskiego dziedzictwa przyrodniczego,
  • poszukiwanie w tradycjach duchowych inspiracji dla postaw proekologicznych.
Krzysztof Mączkowski
Analityk ochrony środowiska (ochrona wód, zarządzanie środowiskiem, adaptacja do zmian klimatu, bioróżnorodność), publicysta i popularyzator ochrony środowiska, edukator kulturowy i środowiskowy, koordynator krajowy Programu Drzewo Franciszka, redaktor naczelny portalu DrzewoFranciszka.pl i sekretarz redakcji Magazynu Drzewo Franciszka. Doradca ds projektów rozwojowych Uniwersytetu WSB Merito, współzałożyciel Biegu Na Rzecz Ziemi, badacz relacji natura-kultura i zagadnień ekologii integralnej.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!