Strona główna Tagi FZK

Tag: FZK

Polskie miasta wpisują się w nowe uwarunkowania

Z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Panią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, rozmawiają Dariusz Grzybek i Krzysztof Mączkowski

Gospodarka rolna w Fundacji Zakłady Kórnickie w latach 1925–1953

0
Majątki Fundacji Zakłady Kórnickie w 1925 r. zajmowały obszar 19 661 ha, z czego 7 413 ha stanowiły grunty orne. Istotne znaczenie dla produkcji rolnej Fundacji miała geografia majątków rolnych, ich położenie względem siebie, odległości od szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza linii kolejowych i centralnego ośrodka administracyjnego w Kórniku. Folwarki (było ich w sumie 22) położone były na terenie województwa poznańskiego w powiatach: śremskim, średzkim i poznańskim. Większość z nich znajdowała się w jednym kompleksie, wzdłuż linii kolejowej Poznań – Środa Wlkp.
Skip to content