Natura i Kultura

„Natura i Kultura” to popularnonaukowa konferencja nakierowana na sprawy inspiracji przyrodniczych dla kultury i postaw kulturowych przyjaznych środowisku.

Franciszki 2024

Konkurs filmowy Franciszki przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest możliwość prezentacji przez młodzież aktualnych problemów i zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym w Polsce w formie wykonanych przez siebie filmów.

Tydzień św. Franciszka

Celem Tygodnia Świętego Franciszka jest popularyzacja postaw proekologicznych i łączenie ich ze sferą duchowości i kultury; przypominanie idei, które integrują społeczności lokalne i wspólnotę narodową, a do takich należy duchowość franciszkańska, mająca wspływ na postawy i idee XXI wieku.

Skip to content