Magazyn Drzewo FranciszkaDrzewo Franciszka

Magazyn Drzewo Franciszka to ogólnopolskie pismo będące wyrazicielem idei Programu, a także stanowiące forum wymiany poglądów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz roli duchowości w kształtowaniu postaw proekologicznych. Wydawane co pół roku, adresowane jest do samorządów terytorialnych, szkół uczestniczących w Programie, przedsiębiorców, instytucji ochrony środowiska i wszystkich innych zainteresowanych Programem podmiotów oraz placówek.

Numer 5–6/2022–2023

Numer specjalny (2022)

Numer 4/2021

Zainteresowanie rolnictwem w ostatnich latach wzrasta wprost proporcjonalnie do temperatury dyskusji o zmianach klimatycznych. Świat zmierza do zmiany paradygmatu rolnictwa. Produkować mniej żywności, oszczędniej gospodarować wodą i energią, skrócić łańcuch dostarczania produktów żywnościowych do konsumenta – przynajmniej w Unii Europejskiej – i jeszcze zachować bioróżnorodność. Nie dla wszystkich ten proces będzie miły.

Numer 3/2021

Nie zauważamy jej obecności, gdy z łatwością możemy po nią sięgnąć. Doceniamy należycie, gdy jej zabraknie. Jesteśmy przerażeni, gdy jest jej zbyt dużo, gdy nie potrafimy jej okiełznać. Rolnicy dziękują za nią, gdy spada na spękaną i wysuszoną ziemię. Cicha bohaterka skrywa się w znakomitych artykułach obecnego numeru (od redakcji).

Numer 2/2020

Każdy numer Magazynu, poczynając od obecnego, będzie odsłoną zagadnień odmiennych od pozostałych. Publikacja, którą Państwo otrzymaliście, jest profilowana tematyką drzewa i drewna (od redakcji).

Numer 1/2020

Budowanie świadomości ekologicznej to prawdziwy challenge, a jeżeli dodamy do tego jeszcze chęć rozbudzania duchowości w oparciu o wartości chrześcijańskie, to już rollercoaster bez przeglądu technicznego (od redakcji).

English version

Numer 1/2020

Skip to content