Każdy człowiek do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska w którym mógłby się rozwijać. Mowa tutaj o środowisku rówieśniczym, szkole, domu i przyjaciołach ale nie zawsze poświęcamy wystarczająco uwagi na środowisko naturalne. Otóż wielu z nas dzieciństwo ma już za sobą lub jest w trakcie jego trwania aż do nastoletniości. Jako dorośli, producenci, właściciele firm czy po prostu konsumenci powinniśmy zwrócić uwagę, jak brzemienne w skutkach mogą być nasze działania dla najmłodszych i jeszcze nie narodzonych dzieci.

Zmiany klimatu, degradacja środowiska naturalnego czy zwiększający się konsumpcjonizm już teraz ma wpływ na losy tych, których jeszcze z nami nie ma. W niedalekiej przyszłości najmłodsi będą zmuszeni oddychać zanieczyszczonym powietrzem lub bawić się w niesprzyjającym środowisku naturalnym. Już teraz organizacje takie jak UNICEF wskazują, że tak zanieczyszczone środowisko uszkadza nieodwracalnie organizmy dzieci i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Warto zaznaczyć, że dzieci nie dość, że są najbardziej narażone na te zmiany to jednocześnie nie mają możliwości zareagować na ten niekorzystny bieg wydarzeń. Małe dzieci najdłużej z nas będą borykać się ze skutkami problemów ekologicznych, stworzonych przez nas i niejako „przekazanych” dalej, kolejnym generacjom.

Badania przeprowadzane w 6 wysoko rozwiniętych krajach wskazują, że prawie połowa młodych ludzi odczuwa stres i niepokój związany z sytuacją w środowisku naturalnym, które wpływa na ich funkcjonowanie. Śmieci na placu zabaw, wydalanie do atmosfery niebezpiecznych związków chemicznych wskutek palenia śmieciami czy korzystanie z wielorazówek i butelek PET powoduje, że młody człowiek nie ma wpływu na obecną sytuację i jest mu ciężko zrozumieć, dlaczego w ten sposób funkcjonuje świat.

Myśląc o przyszłości dla naszych najmniejszych nie można posłużyć się niestety optymizmem. Większość młodych osób i nastolatków czuje się zawiedzona przez własne rządy, które nie sprostały wyzwaniom w zakresie ekologii i środowiska. Dwóch na pięciu nastolatków stwierdza, że wskutek zmian klimatycznych ma wątpliwość, czy w przyszłości zdecyduje się na potomstwo. Co ciekawe, wielu młodych ludzi stoi na stanowisku, że jednym z ważniejszych obywatelskich przywilejów jest to, by móc oddychać świeżym powietrzem. Obecnie w Europie zanieczyszczone powietrze odpowiada za większą ilość zgonów niż dym tytoniowy. Zgodnie z badaniami czystości powietrza na 43 państwa badane Polska plasuje się na 40 miejscu. To fatalna wiadomość.

Długofalowe i nieleczone zmiany klimatyczne to zagrożenie nie tylko dla dzieci z krajów rozwiniętych się, ale również dla dzieci z krajów rozwijających się. Klęski żywiołowe, susze czy konieczność migracji w znaczący sposób oddziałują na młodych ludzi. Postuluje się realizację środowiskowych praw dziecka oraz naprawienie szkód i niesprawiedliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Spojrzenie na tę sprawę z innej perspektywy pozwala nam dostrzec jak istotne jest czynienie dobra dla innych i wzięcie odpowiedzialności za zmiany już teraz. Państwa rozwinięte powinny zapewniać dopasowaną do najmłodszych politykę środowiskową oraz poprawić warunki dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji lub zagrożeniu z powodu zmian środowiskowych. Jako dorośli również powinniśmy przyjąć globalną perspektywę odpowiedzialności zarówno tu i teraz jak w przyszłości.

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!