Stolica Hiszpanii leży na płaskowyżu o bardzo niekorzystnym, typowo kontynentalnym klimacie z  gorącym i suchym latem i chłodną zimą. Należy także do najbardziej zanieczyszczonych stolic Europy, gdzie smog bywa bardzo poważnym problemem. Prognozy wskazują, że może być jeszcze gorzej – do 2050 roku ilość opadów spadnie o ¼, a do końca wieku o 1/5 zwiększy się liczba dni upalnych.

Dlatego władze planują szereg kompleksowych działań w celu ratowania miasta – projekt „Madrid + Natural”, który zakłada podjęcie 16 różnego rodzaju aktywności. Poza strategicznymi programami, takimi jak bardzie zrównoważone planowanie, jest cała paleta bardzo konkretnych rozwiązań podpatrzonych w innych metropoliach. Poszczególne pomysły same w sobie mogą nie wydawać się totalnie innowacyjne, natomiast niezwykła jest skala, różnorodność i komplementarność przedsięwzięcia, w którym następuje wykorzystanie dobrych praktyk z innych miast i ich adaptacja do własnych warunków. A oto kilka z nich:

  1. Sezonowe Zacienienie – w czasie największych upałów władze chcą rozpinać płócienne żagle zacieniające miejsca gdzie znajdują się najgorętsze wyspy ciepła i mury najbardziej się nagrzewają.
  2. Ogrody na Dachach – w Madrycie nie brak płaskich dachów, które nie są wykorzystywane. Władze chcą aby zrobić na nich nasadzenie roślin połączone z instalacjami fotowoltaicznymi.
  3. Dachy Chłodzące – tam gdzie nie uda się założyć ogrodu, dach będzie malowany na biało. W ten sposób 90 proc. energii słońca uda się odbić, co zmniejszy nagrzewanie się budynku w sezonie letnim.
  4. Zielone Ściany – miasto ma starą, gęstą zabudowę i niewiele miejsca na trawniki. Stąd pomysł aby wprowadzić wertykalne nasadzenie na ścianach kamienic. Nie tylko poprawią jakość powietrza, ale także będą redukować hałas, a same budynki lepiej zaizolują – temperatura wewnątrz będzie bardziej stabilna.
  5. Wodny Mikroklimat – rozbudowa systemów fontan i innych cieków wodnych
  6. Przepuszczalne Nawierzchnie – wymiana nawierzchni na przepuszczające wodę w celu zwiększenia absorbcji deszczówki.
  7. Miejskie Lasy – rozwój tych miejskich oaz zieleni ma być jednym z priorytetów władz miasta.
  8. Tereny Zalewowe – podobnie jak Kopenhaga czy Rotterdam miasto chce stworzyć zielone tereny rekreacyjne, które jednocześnie będą pełnić rolę zbiorników retencyjnych.

 

Na podstawie: miasto2077

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!