Ludzkość w pewnym momencie swojej historii uznała, że się zatrzyma i zaprzestanie wędrówki. Wybuduje pierwsze osady, zbuduje spichlerze, rozpocznie uprawę pól oraz chów zwierząt. Jednak nasi przodkowie kierowali nie intuicją a wiedzą zaczerpniętą z obserwacji środowiska, kiedy rozmyślali gdzie osiąść. A mieli rozmaite środowiska do wyboru. Historia szkolna uczy nas, że ludzkość najprężniej rozwija się przy wielkich rzekach które są w stanie nawodnić pola które są w stanie wyżywić osiadłą ludzkość. Kiedy udało się zaspokoić podstawowe potrzeby wynikające z trybu życia człowieka, zaczęto się zastanawiać jak bronić zdobytych terenów lub jak najskuteczniej najeżdżać sąsiednie. Środowisko górskie i inne rzeki zaczęły stanowić naturalne bariery. Wielkie pustynie i gęste puszcze stały się naturalnymi granicami starożytności, których ludzkość nie potrafiła jeszcze skutecznie przekraczać. Kiedy pożywienie oraz przetrwanie zostały zapewnione, nastąpił czas ekspansji i podporządkowywania środowiska. Lasy zaczęły ustępować miastom, góry kopalniom a rzeki łowiskom. Pola zamieniły się w farmy a równiny w wielkie pastwiska. Zaczęto poszukiwać surowców które stały się potrzebne państwom do funkcjonowania, takich jak żelazo, cyna, ołów, miedź, węgiel, na popularnej ropie kończąc. Dzisiejsze środowisko w sposób bezpośredni charakteryzuje działania państw. Jednym z najwidoczniejszych przykładów są skutki globalnego ocieplenia. W pewnym mieście w Boliwi, el Alto zaczyna brakować wody. Wiąże się to z przyśpieszonym zanikiem lodowca który zasila okoliczne zbiorniki wodne. Okazuje się, że najcenniejszym surowcem środowiskowym jest właśnie woda. I historia zaczyna zataczać koło, kiedy to musimy uważnie stawiać kolejne kroki w naszej podróży jako gatunek. Przykładów możemy szukać na całej planecie. Rok 2020 ( a kolejne również na takowe się zapowiadają) upłynął w cieniu rosnącego konfliktu Indyjsko-Chińskiego. Oba państwa rywalizują o kontrolę nad strategicznymi źródłami wody w górach, które spływają do dwóch najludniejszych państw na świecie. Powiedzieć, że oba państwa walczą o przetrwanie będzie tutaj w pełni uzasadnione. Jednak nie tylko środowisko górskie ma wpływ dzisiaj na ludzkości, ponieważ woda nie tylko znajduje się wysoko w lodowcach lecz też w ziemi po której chodzimy. Społeczeństwo Afryki doskonale o tym wie, ponieważ aktualnie stoi przed olbrzymim wyzwaniem jakim jest jałowienie terenów uprawnych, susze i ubytki wodne. Środowisko zmusiło państwa do działań… ponadpaństwowych, czego przykładem jest projekt (już realizowany), Wielkiego Zielonego Muru . Przykładów jest wiele. Można debatować, kto jest władcą tego świata, jednak to od środowiska które nas otacza, zależy jak będziemy żyć i na jakim poziomie. Historia ludzkości to potwierdza. Przechodziliśmy z jednego środowiska do drugiego. Środowisko Europy, pełne rzecz, gór nie pozwoliło zjednoczyć kontynentu aż do pewnego stopnia – dziś (Unia Europejska). Wielkie równiny Azji z racji na brak większych przeszkód geograficznych i środowiskowych pozwoliły na powstanie wielkich imperiów, które raz po raz powstawały i upadały. Środowisko to było, jest i będzie prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na państwa.

[1]https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kryzys-klimatyczny-to-odlegla-przyszlosc-zapytaj-boliwijczykow-465

[1] https://smoglab.pl/afryka-sadzi-wielki-zielony-mur-8000-km-pasu-zieleni/

Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!