TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA

Pobierz Program Tygodnia w pdf: PROGRAM_TŚF

 

 II Tydzień Św. Franciszka w ramach Programu Drzewo Franciszka

4 – 10 października 2022

 

  Poniedziałek 3.X.2022

11.00 – 12.00         Otwarcie wystawy pt. „Wkład Władysława hr. Zamoyskiego w odzyskanie Morskiego Oka z wystąpieniem                                  Krzysztofa Rataja, specjalisty w zakresie badań nad życiem i działalnością Wł. hr. Zamoyskiego;

Zamek w Kórniku, ul. Zamkowa 5, Kórnik

 

10.00 – 13.00           Wykład prof. Piotra Tryjanowskiego „Wojna – ekologia” w Muzeum Broni Pancernej;

Muzeum Broni Pancernej, ul. 3 Pułku Lotniczego 4, Poznań

 

18.00  –                     Transitus – nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka z Asyżu, który zmarł w nocy 3 października                                      1226 roku przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu. Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgodnie z                                                   wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię uroczystości św. Franciszka na tym nabożeństwie;

      Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

Wtorek 4.X.2022          

10.00 – 11.30         Wycieczka przyrodnicza na stawy do Szczodrzykowa dla wybranych szkół / klas / grup z Kórnika.                                                         Prowadzenie: Krzysztof Mączkowski;

 

10.00 – 18.00         Tydzień Św. Franciszka w Bibliotece Raczyńskich:

                                    Filia nr 2, os. Oświecenia 59, Poznań:

„Ocalmy Ziemię” – lekcje biblioteczne;

„Przyjaciele z lasu” – zajęcia dla przedszkolaków;

 

    Filia nr 11dz, Aleje Marcinkowskiego 23, Poznań:

EKOlekcje biblioteczne;

Warsztaty edukacyjne;

                                   

Filia nr 20, ul. Słowackiego 26/28, Poznań:

„W Poznaniu wyłączyli prąd!”- warsztaty dla grupy przedszkolnej;

   Gra planszowa „Śmieciogród” – warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Pazurem po płycie – warsztaty dla dzieci szkolnych;

Plastik fantastik? – warsztaty dla dzieci szkolnych;

 

Filia nr 32 , os. Armii Krajowej 84, Poznań:

„Chcę być strażnikiem planety” przyrodniczo-ekologiczne lekcje biblioteczne i warsztaty dla przedszkolaków;

                                   

Filia nr 46, ul. Arciszewskiego 27, Poznań:

EkoSpotkania – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;

 

 Filia nr 53 , ul. Hetmańska 91 (Galeria Green Point I piętro), Poznań:

„Jak Ekopyrek, mistrz sortowania, ścigał w Poznaniu pewnego drania” lekcja biblioteczna, zabawa w sortowanie śmieci;

„Bioróżnorodność – świat wokół nas” warsztaty dla dzieci, podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest bioróżnorodność, dlaczego jest ważna, poznają zagrożone gatunki zwierząt;

                                                                      

Filia nr 59, ul. Osinowa 14/16, Poznań:

„Franek i Dziwolągi” – zajęcia dla grupy wczesnoszkolnej, dzieci zapoznają się z życiem św. Franciszka, porozmawiają o ochronie środowiska, wykorzystując różne techniki plastyczne stworzą własne drzewo;

 

Filia Naramowicka, ul. Rubież 14a/37, Poznań

Naramkowe Poczytajki  – Ekologiczne – zajęcia dla dzieci do 6 lat;

Ekologiczne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem eko śmieci;

 

19.30 –         Koncert w wykonaniu „Ensemble Peregrina” (Bazylea) – prowadzenie O. Leszka Klekociuka, Gwardiana Klasztoru                               Franciszkanów, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania;

                                    Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

 

Środa 5.X.2022

10.00 – 18.00         Tydzień Św. Franciszka w Bibliotece Raczyńskich:

Filia nr 11dz, Aleje Marcinkowskiego 23, Poznań:

EKOlekcje biblioteczne;

Warsztaty edukacyjne;

                                   

    Filia nr 15, ul. Fabianowo 2, Poznań:

„Po co gromadzimy surowce wtórne” – lekcje biblioteczne;

                                   

   Filia nr 20, ul. Słowackiego 26/28, Poznań:

„W Poznaniu wyłączyli prąd!”- warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Gra planszowa „Śmieciogród” – warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Pazurem po płycie – warsztaty dla dzieci szkolnych;

Plastik fantastik? – warsztaty dla dzieci szkolnych;

 

Filia nr 32, os. Armii Krajowej 84, Poznań:

„Chcę być strażnikiem planety” przyrodniczo-ekologiczne lekcje biblioteczne i warsztaty dla przedszkolaków;

                                   

  Filia nr 49, os. Pod Lipami 108a, Poznań:

„Rady na odpady” – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;

                                   

Filia nr 53, ul. Hetmańska 91 (Galeria Green Point I piętro), Poznań:

„Jak Ekopyrek, mistrz sortowania, ścigał w Poznaniu pewnego drania” lekcja biblioteczna, zabawa w sortowanie śmieci;

„Bioróżnorodność – świat wokół nas” warsztaty dla dzieci, podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest bioróżnorodność, dlaczego jest ważna, poznają zagrożone gatunki zwierząt;

                                   

   Filia nr 55, os. Zwycięstwa 125, Poznań:

„Zosia Iskierka przyszła liderka” lekcja biblioteczna z ekologiczną pogadanką na temat dbania o swoje otoczenie;

  Ekologiczna opowieść – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem eko odpadów (nakrętek od butelek, rolek po papierze);

                                   

 Filia nr 59, ul. Osinowa 14/16, Poznań:

„Franek i Dziwolągi” – zajęcia dla grupy wczesnoszkolnej, dzieci zapoznają się z życiem św. Franciszka, porozmawiają o ochronie środowiska, wykorzystując różne techniki plastyczne stworzą własne drzewo;

                                   

 Filia Naramowicka, ul. Rubież 14a/37, Poznań:

Naramkowe Poczytajki  – Ekologiczne – zajęcia dla dzieci do 6 lat;

Ekologiczne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem eko śmieci;

 

18.00 – 19.30          Dzień Otwarty w Księgarni Dębogóra: wystawa książek o ogrodach połączona z wykładem pt. „Tajemnice                                               przyklasztornych ogrodów” autorstwa dra Bogusława Kiernickiego (Fundacja Św. Benedykta);

Księgarnia Dębogóra, ul. Kościuszki 86, Poznań

 

Czwartek 6.X.2022

10.00 – 18.00         Tydzień Św. Franciszka w Bibliotece Raczyńskich:

 Filia nr 11dz, Aleje Marcinkowskiego 23, Poznań:

EKOlekcje biblioteczne;

Warsztaty edukacyjne;

                                                                      

Filia nr 20, ul. Słowackiego 26/28, Poznań:

„W Poznaniu wyłączyli prąd!”- warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Gra planszowa „Śmieciogród” – warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Pazurem po płycie – warsztaty dla dzieci szkolnych;

Plastik fantastik? – warsztaty dla dzieci szkolnych;

 

Filia nr 32, os. Armii Krajowej 84, Poznań:

„Chcę być strażnikiem planety” przyrodniczo-ekologiczne lekcje biblioteczne i warsztaty dla przedszkolaków;

                                   

Filia nr 46, ul. Arciszewskiego 27, Poznań:

EkoSpotkania – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;

                                   

Filia nr 49, os. Pod Lipami 108a, Poznań:

„Rady na odpady” – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;

                                   

Filia nr 53, ul. Hetmańska 91 (Galeria Green Point I piętro), Poznań:

„Jak Ekopyrek, mistrz sortowania, ścigał w Poznaniu pewnego drania” lekcja biblioteczna, zabawa w sortowanie śmieci;

„Bioróżnorodność – świat wokół nas” warsztaty dla dzieci, podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest bioróżnorodność, dlaczego jest ważna, poznają zagrożone gatunki zwierząt;

                                   

    Filia nr 59, ul. Osinowa 14/16, Poznań:

„Franek i Dziwolągi” – zajęcia dla grupy wczesnoszkolnej, dzieci zapoznają się z życiem św. Franciszka, porozmawiają o ochronie środowiska, wykorzystując różne techniki plastyczne stworzą własne drzewo;

 Filia Naramowicka, ul. Rubież 14a/37, Poznań:

Naramkowe Poczytajki  – Ekologiczne – zajęcia dla dzieci do 6 lat;

Ekologiczne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem eko śmieci;

 

16.30-18.00        Debata on line Fundacji Rozwoju Miasta Poznania dot. zieleni w miastach;

 

18.00 –                 Nabożeństwo w kościele pw. NMP In Summo pod  przewodnictwem ks. Jerzego Stranza, Dyrektora                                              Akademii Lubrańskiego

Poznań, Ostrów Tumski;

 

19.30 –                     Koncert „Król Muzyki” w wykonaniu Accademia dell’Arcadia pod dyrekcją Michała Grześkowiaka +                                                baryton – Maciej  Straburzyński;

Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

 

Piątek 7.X.2022

10.00 – 18.00         Tydzień Św. Franciszka w Bibliotece Raczyńskich:

                                   Filia nr 15, ul. Fabianowo 2, Poznań:

„Po co gromadzimy surowce wtórne” – lekcje biblioteczne;

 

     Filia nr 16, ul. Muszkowska 1A, Poznań:

„ Jak chronić o środowisko naturalne i o nie dbać” – lekcje biblioteczne;

                                   

        Filia nr 20, ul. Słowackiego 26/28, Poznań: 

„W Poznaniu wyłączyli prąd!”- warsztaty dla grupy przedszkolnej

Gra planszowa „Śmieciogród” – warsztaty dla grupy przedszkolnej;

Pazurem po płycie – warsztaty dla dzieci szkolnych;

Plastik fantastik? – warsztaty dla dzieci szkolnych;

 

Filia nr 23, ul. Hetmańska 41, Poznań:

„Dary lasu” – lekcja biblioteczna;

 

Filia nr 55, os. Zwycięstwa 125, Poznań:

„Zosia Iskierka przyszła liderka” lekcja biblioteczna z ekologiczną pogadanką na temat dbania o swoje otoczenie;

Ekologiczna opowieść – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem eko odpadów (nakrętek od butelek, rolek po papierze);

                                   

  Filia nr 59, ul. Osinowa 14/16, Poznań:

„Franek i Dziwolągi” – zajęcia dla grupy wczesnoszkolnej, dzieci zapoznają się z życiem św. Franciszka, porozmawiają o ochronie środowiska, wykorzystując różne techniki plastyczne stworzą własne drzewo;

                                   

                                    Filia Naramowicka, ul. Rubież 14a/37, Poznań:

Naramkowe Poczytajki  – Ekologiczne – zajęcia dla dzieci do 6 lat;

Ekologiczne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem eko śmieci;

 

10.00 – 13.00     Konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym dla poznańskich liceów:

  1. „Kultura i natura – związki nieprzypadkowe – prof. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
  2. „Kościół jako popularyzator wartości kulturowych i przyrodniczych na przełomie wieków” – prof. Olaf Bergmann, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości;
  3. „Inspiracje duchowe i kulturowe dla postaw proekologicznych” – Krzysztof Mączkowski, Fundacja Zakłady Kórnickie;

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biocentrum, ul. Dojazd 11, Poznań

 

14.00 – 16.00       Finał Konkursu Drzewo Franciszka 2022 oraz Festiwalu Filmowego Franciszki’2022;

Poznań, Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego 1

 

17.00 – 18.00       Wystawa Jednego Obrazu: Witold Pruszkowski, Madej [Spowiedź Madeja], 1879 wraz z komentarzem Agnieszki                                         Skalskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu;

 Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań

 

19.30 –      Koncert „Stworzenie świata” Józefa Haydna pod kierownictwem prof. Marcina Sompolińskiego;

   Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

Sobota 8.X.2022

11.00 – 13.00       „Duchowość franciszkańska jako inspiracja dla postaw w XXI wieku”; Moderator dyskusji – o. dr Robert                                              Leżohupski OFMConv. (Watykan); udział: o. Jerzy Norel OFMConv. (Asyż), O. dr Stanisław Jaromi OFMConv., O. Artur                                 Przechowski OFMConv., Adam Piasek.

   Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

15.00 – 16.30        Wernisaż wystawy: Dęby rogalińskie w czterech porach roku w obiektywie Roberta Woźniaka;

                           Wykład pod platanem: Las na receptę – skład, zastosowanie i dawkowanie; dr inż. Marlena Baranowska Katedra Hodowli Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Poznań, Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego 1

 

18.00 – 19.00         Specjalna Odsłona Salonu Poezji z udziałem solistki Oliwii Nazimek, aktorki Teatru Nowego w Poznaniu, i                                                Radosława Matei, pianisty Teatru Muzycznego w Poznaniu;

Zamek w Kórniku, ul. Zamkowa 5, Kórnik

 

Niedziela 9.X.2022

12.30 – 14.00           Warsztaty pszczelarskie dla rodzin przy pasiece edukacyjnej  Akademii Lubrańskiego. Degustacja miodu oraz                                         grochówka na ciepło;

     Poznań, Akademia Lubrańskiego, ul. Jana Lubrańskiego 1

 

18.00 –                    Msza św. z kazaniem Laudato Si’

  Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

19.30 –                     Koncert „Miłość i życie kobiety” w wykonaniu Accademia   dell’Arcadia pod dyrekcją Michała Grześkowiaka +                                           Katarzyna Hołysz – mezzosopran;

      Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, Poznań

 

Poniedziałek 10.X.2022

10.00 – 18.00         Tydzień Św. Franciszka w Bibliotece Raczyńskich:

Filia nr 2, os. Oświecenia 59, Poznań:

„Ocalmy Ziemię” – lekcje biblioteczne;

„Przyjaciele z lasu” – zajęcia dla przedszkolaków;

 

Filia nr 14, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań:

„Zero waste” – rodzinne warsztaty ekologiczne;

                                   

 Filia nr 15, ul. Fabianowo 2, Poznań:

„Po co gromadzimy surowce wtórne” – lekcje biblioteczne;

                                   

Filia nr 16, ul. Muszkowska 1A, Poznań:

„ Jak chronić o środowisko naturalne i o nie dbać” – lekcje biblioteczne;

                                   

Filia nr 49, os. Pod Lipami 108a, Poznań:

„Rady na odpady” – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;

                                   

Filia Naramowicka, ul. Rubież 14a/37, Poznań:

 Naramkowe Poczytajki  – Ekologiczne – zajęcia dla dzieci do 6 lat;

Ekologiczne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem eko śmieci;