Strona główna Tagi Susza

Tag: susza

Użyteczne nieużytki

0
Międzynarodowy Panel ds. Zmiany Klimatu (ang. IPCC) w opublikowanym 28 lutego br. raporcie przedstawił perspektywę skutków zmiany klimatu na całym świecie wywołanych antropogeniczną emisją tzw. gazów szklarniowych (takich jak: dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu) do atmosfery. Dla naszego regionu ta zmiana oznacza takie zjawiska, jak wzrost temperatury powietrza i ilości opadów nawalnych oraz coraz częstsze i dotkliwsze susze.

Rola bobrów i drzew w retencji

0
Drzewa pełnią rozliczne funkcje: przyrodnicze, klimatyczne, gospodarcze, ochronne, społeczne, estetyczne i kulturowe. Zadrzewienia biorą też udział w obiegu wody w przyrodzie, a ich obecność wpływa na stan ekosystemów zależnych od wód. Z obiegiem wód i drzewami związany jest też gatunek ssaka, który pomaga chronić obszary przed powodzią i suszą oraz w zrównoważony sposób gospodarować wodami – jest to bóbr europejski (Castor fiber), największy krajowy gryzoń.

Woda – sprawa państwowa. O wybranych krajach świata i ich problemach z wodą

Woda jako źródło życia to w naszych czasach slogan. Powtarzamy, że bez niej nie jest możliwe przeżycie choćby kilku dni. I jest to wszystko prawdą. Na jej rolę i problemy z nią związane spojrzymy dziś szerzej.

Wody Polskie – zarys instytucji

0
Nie jest tajemnicą, że Wielkopolska i sąsiednie regiony w Polsce stepowieją. Oznacza to, że obszary trawiaste, łąki, pola i inne zbiorowiska trawiaste przemieniają się w obszar z roślinnością sucholubną. Wpływ na te procesy ma ogólne osuszenie terenu i ocieplenie regionu, powodując niekiedy niekontrolowane pożary w miesiącach letnich. Powodem stepowienia jest też obniżenie się poziomu wód gruntowych i zmniejszone opady w okresie narażonym na największe nasłonecznienie. Mniejsza ilość drzew i krzewów, zwiększone areały pól uprawnych i nieodpowiednia gospodarka wodna stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo wodne w regionie Wielkopolski. Powstała jednak instytucja, która ma zarządzać tym problemem na ogólnokrajowym poziomie. Przedstawiam Wam Wody Polskie.

Wertykalne farmy – przyszłość rolnictwa w miastach?

0
Rok 2022 jak i kolejne lata jawią się wyjątkowo trudne dla wielu części świata pod względem dostępu do podstawowych źródeł żywności. Wojna kluczowych producentów żywności, susza związana ze zmianami klimatycznymi, spadek liczby chętnych do pracy w tradycyjnym rolnictwie i inne czynniki sprawiają, że konieczne stają się poszukiwania alternatywnych metod produkcji żywności. Jedną z ciekawszych są tzw. farmy wertykalne.

Woda z… powietrza i resztek roślin

0
Wraz z postępującymi zmianami klimatu, woda staje się surowcem cenniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. W Polsce problem deficytu wody najbardziej widoczny jest na razie w branży rolniczej i leśnej, natomiast powszechność wody pitnej na naszej szerokości geograficznej wydaje się być zjawiskiem oczywistym i wiecznym. Niestety tak być nie musi i warto zawczasu rozglądać się za rozwiązaniami, które wdrażają regiony borykające się z deficytem wody na co dzień.

Zielony plan ratowania Madrytu

0
Stolica Hiszpanii leży na płaskowyżu o bardzo niekorzystnym, typowo kontynentalnym klimacie z gorącym i suchym latem i chłodną zimą. Należy także do najbardziej zanieczyszczonych stolic Europy, gdzie smog bywa bardzo poważnym problemem. Prognozy wskazują, że może być jeszcze gorzej – do 2050 roku ilość opadów spadnie o ¼, a do końca wieku o 1/5 zwiększy się liczba dni upalnych.

Stepowienie kraju – aktualne i poważne zagrożenie !

0
Stepowienie jest realnym zagrożeniem, który wielu decydentów zdaje się bagatelizować. Lekceważony jest proces stanowiący znaczące zagrożenie dla całych regionów, rolnictwa i sadownictwa. Dlaczego jednak dochodzi do tak znaczących zmian, o których ekolodzy informowali już ponad 70 lat temu, a od ćwierćwiecza określają je mianem kryzysu?
Skip to content