Drzewo Franciska, nr 2 - okładkaGlobal Catholic Climate Movement (GCCM) jest międzynarodowym ruchem zrzeszającym ponad 900 katolickich organizacji, zakonów, ruchów i innych inicjatyw, a także wolontariuszy z całego świata zaangażowanych na rzecz ekologii integralnej.

Powstał w 2015 roku – roku wydania papieskiej encykliki Laudato si’, która wraz z całością magisterium Kościoła jest naszym najważniejszym punktem odniesienia i dokumentem programowym. GCCM współpracuje blisko z Watykanem, w szczególności z Dykasterą ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, jednakże centrum i istotę naszego ruchu stanowią przede wszystkim zaangażowani katolicy i katoliczki, wrażliwi na kryzys ekologiczny naszych czasów i umotywowani swoją wiarą by podejmować konkretne działania na rzecz ochrony naszego wspólnego domu.

W Polsce działamy od 2018 roku i jesteśmy zarejestrowani jako fundacja GCCM Polska – Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, w Radzie której zasiadają: ks. biskup Michał Janocha, minister Maciej Nowicki, minister Marcin Korolec, ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv. Naszą misję definiujemy następująco: zainspirowani encykliką Laudato si’ Papieża Franciszka, motywujemy i mobilizujemy społeczność katolicką do ekologicznego nawrócenia, wspierania działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ograniczenia ocieplenia klimatu do 1.5°C. Szerzymy w Kościele przesłanie Laudato si’ i zachęcamy do wprowadzania go w życie w trzech wymiarach: duchowym – czyli osobistego „nawrócenia ekologicznego”, do którego nawoływał św. Jan Paweł II, tak by usłyszeć „wołanie ziemi i krzyk ubogich”, uzdrowić naszą relację ze Stwórcą, bliźnim i całym stworzeniem stylu życia – dotyczącym przemiany stylu życia – swojego i swoich społeczności na taki, który jest zrównoważony, przyjazny środowisku i drugiemu człowiekowi, promując umiar i powrót do prostoty polityk publicznych – dotyczącym sfery publicznej, polityki i działań „wysokiego szczebla”, tak by głos katolików był słyszany i rozpoznawany w świecie. Jest to droga od osobistej przemiany wewnętrznej, do przemiany świata wokół nas. GCCM realizuje różnorakie programy nawiązujące do działalności w powyższych trzech wymiarach, m.in.:

– projekty mające na celu zwiększanie świadomości (dot. kryzysu społeczno-ekologicznego oraz nauczania Kościoła na ten temat),

– program Animatorów Laudato si’, – programy duchowe, takiej jak ekumeniczny „Czas dla Stworzenia” – miesiąc modlitw w intencjach stworzenia,

– program Zrównoważonego Rozwoju – pomagający instytucjom katolickim zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne,

Programy te są realizowane w różnym stopniu w różnych krajach i każdorazowo są dostosowane do lokalnego kontekstu. Nasze przykładowe działania w Polsce:

– kampania modlitewna za powodzenie negocjacji szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach – przeprowadzona wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski i Caritas Polska,

– Czas dla Stworzenia, a w szczególności Niedziela Św. Franciszka (pierwsza niedziela po liturgicznym wspomnieniu św. Franciszka z Asyżu) – w 2019 roku modliło się ponad 50 parafii w różnych miastach, – Konferencja Creatio Continua, zorganizowana po raz pierwszy w 2018 roku razem z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, z udziałem kard. Dziwisza, przedstawicieli Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także wysłannika z Waty kanu – o. Joshtroma Isaaca Kureethadama, koordynatora sekcji „Ekologia i Stworzenie” Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka,

– Młodzieżowa Rada Klimatyczna przy Ministerstwie Klimatu,

– liczne warsztaty i prelekcje we wspólnotach, na konferencjach i różnych wydarzeniach chrześcijańskich – np. warsztaty dla ponad 500 osób podczas Europejskiego Spotkania Młodych Taizé we Wrocławiu w minionym roku,

– Program Animatorów Laudato si’ – tworzymy sieć zaangażowanych katolików, którzy chcą działać na rzecz naszego wspólnego domu. Zachęcamy do tworzenia grup Laudato si’ przy wspólnotach i parafiach, pogłębiania relacji ze Stwórcą, służby bliźnim i całemu stworzeniu,

– Tydzień Laudato si’ (16-24 maja 2020) – razem z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, z katolikami z całego świata i dziesiątkami organizacji partnerskich, a w Polsce we współpracy z REFA, Caritas Polska, Centrum Myśli Jana Pawła II czy misyjne.pl świętowaliśmy wspólnie – modlitwą i działaniem,

– 5-lecie wydania encykliki Laudato si’: https://laudatosiweek.org/pl/home-pl/.

Choć jest to wiele różnych inicjatyw i obszarów działania, wszystko skupia się wokół celu jakim jest przemiana Kościoła – zarówno w wymiarze osobistym – przemiana nas, jako wierzących, jak i organizacyjnym, instytucjonalnym – przemiana funkcjonowania konkretnych parafii, czy organizacji w duchu ekologii integralnej. Na świecie jest ponad 1,3 miliarda katolików i ponad 220 tys. parafii – to jest naprawdę ogromny potencjał! Wyobraźmy sobie wszystkie te parafie jako miejsca, które są przykładem odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, np. wody, czy energii, które funkcjonują, korzystając z czystej energii ze słońca, które otoczone są pięknymi ogrodami pełnymi zieleni, które wreszcie są miejscem prawdziwego spotkania, wspólnoty – w wymiarze duchowym, społecznym i praktycznym, choćby jako przestrzeń dzielenia się jedzeniem, ubraniami, narzędziami. To jest konkretne zadanie i konkretna praca do wykonania. Ale nie tylko to, to jest coś więcej – to służba, to powołanie i misja. Papież Franciszek pisze, że, to jedna z konsekwencji naszego spotkania z Jezusem, że życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego. Chcielibyśmy wszystkich zachęcić do tej wspólnej podróży i do dołączenia do wielkiej rodziny Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Można się z nami skontaktować pisząc na adres: gccm.polska@livelaudatosi.org. Polecamy także nasz profil na Facebooku: https:// www.facebook.com/pg/katolicydlasrodowiska gdzie piszemy o naszych działaniach i inicjatywach.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!