Robert J. Berry: „Bóg i biolog. Wiara a nauki przyrodnicze”

Książka profesora genetyki na Uniwersytecie Londyńskim podejmuje nadzwyczaj ważny we współczesnym świecie problem bariery między prawdziwą nauką a autentyczną wiarą, koncentrując się głównie na trzech dziedzinach: ewolucji, manipulacji genetycznej oraz etyce środowiska. Z wywodów i rozumowania autora można wywnioskować, że autorytet religii nie jest tu zasadniczo stawiany niżej niż autorytet współczesnych nam teorii przyrodniczych. Autor dostrzega także konflikt między pewnymi twierdzeniami nauki a pewnymi stwierdzeniami Biblii. Uważa, że konflikt ten wynika z białych plam, z ignorancji. Zdaje się wykluczać taki błąd lub konflikt, który by uzasadniał przyjęcie światopoglądu ateistycznego. Książka napisana jest bardzo przejrzyście, żywym językiem.

Copyright © Wydawnictwo WAM 2005
ISBN: 83-7318-504-6
Okładka: miękka
Data Premiery: 2005-05-11
Liczba stron: 200
Cena: ok. 20 zł

Andrzej Stachura
Andrzej Stachura, Red. nacz. portalu drzewofranciszka.pl, absolwent geografii, teologii i Public Relations, od 20 lat związany z branżą eko, organizator kilkudziesięciu konferencji i miejskich festynów ekologicznych; założyciel WELLINGTON eco, prezes fundacji AIOŚ; Prywatnie: taternik jaskiniowy WKTJ, nurek techniczny federacji IANTD i licencjonowany instruktor surviwalu SPSS;

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!