Inne wątki i wyzwania globalne przyćmiły terroryzm, zrzucają go na drugi lub dalszy plan.  Kolejny problem globalizmu który jest adresowany przez np. Bank Światowy[1], jest problem  ubóstwa i nierówności społecznej na świecie. Choć liczba osób żyjących w ubóstwie znacznie  spadła przez ostatnie lata, tak tempo tego spadku zdecydowanie wyhamowało. Powodem tego  stanu rzeczy była i wciąż jest pandemia Covid 19, która skutecznie zablokowała kolejne  działania na rzecz ograniczenia ubóstwa. Jednocześnie rosnące problemy ekologiczne sprawiają, że inwestycje w ubóstwo spadło.

W interesujący sposób do tej tematyki podchodzi  kolejna gra z serii Command & Conquer 3: wojny o tyberium. Główną osią sporu jest wojna  o pozaziemski surowiec, tyberium który niekontrolowany, zaczyna degradować ziemską  biosferę. Głównymi frakcjami w grze są GDI (Global Defensive Initiative), która reprezentuje  ponad państwową organizację, która walczy z degradacją biosfery ziemskiej przez tyberium.  W skład GDI wchodzą wszystkie dawne państwa zachodu, które połączyły się w wyniku  degradacji Ziemi. Przeciwną do GDI organizacją, również ponad narodową jest Bractwo NOD,  które kontroluje wszystkie regiony biedniejsze, postkolonialne, Azję. Obie strony  walczą o kontrolę nad złożami tyberium, które okazuje się być źródłem niezwykle wydajnego  paliwa, które jest jednocześnie najważniejszym zagrożeniem dla ludzkiego życia na planecie.  Gra na swój sposób prezentuje widzę przyszłości w której nie ma narodów, a są grupy interesu,  zarządzane przez nie istniejące współcześnie, struktury ponadnarodowe. Warto nadmienić, że  akcja całej gry dzieje się u progu wejścia w XX wiek.

Jesteśmy świadkami dwóch procesów. Pierwszy z nich to wydarzenie przypominające  katastrofę ekologiczną, która nie dyskryminuje i dotyka całą planetę. Odpowiedzią na to  wydarzenie jest proces zaniku dawnych państw i stworzenie pierwszych struktur ponadnarodowych. Narody ziemi zdały sobie sprawę, że same nie dadzą rady przeciwstawić się  zagrożeniu ekologicznemu i dlatego potrzebują innej formy współpracy. Jest to problem  współcześnie. W przytoczonej charakterystyce globalizacji dowiadujemy się, że skala  globalnych wyzwań i problemów przewyższa możliwości państw. Organizacja polityczna  przestrzeni według podziałów narodowych w coraz większym stopniu wydaje się  niedopasowana do realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Państwo narodowe  traktowane jest jako zbyt małe i zbyt duże zarazem. Dlatego właśnie w wyniku narastających  problemów, już dzisiaj odczuwamy potrzebę nowych rozwiązań. Jednocześnie należy zadań  sobie pytanie jakie są konsekwencje takiego procesu. Zakładana teza mówi, że takie super  państwo musiałoby powstać w wyniku pewnego rodzaju kryzysu. Należy zadać sobie pytanie  jaki charakter w ujęciu globalistycznym, miałby nowo powstały rząd. Kultura masowa  przedstawia nam w większości scenariusz w którym w wyniku konfliktu i wyzwań, rządy stają  się autorytarne, najczęściej militarne z ograniczonymi prawami jednostki do własnego interesu.  Wynika to z przekonania, że interes państwa jest ważniejszy od potrzeby jednostki. Innym  czynnikiem zapalnym, przewidywanym w nie tak odległej przyszłości będą nierówności społeczne. Współczesny świat jest podzielony pod wieloma względami. Jednym z czynników  na podstawie którego możemy ten podział określić, jest podział ze względu na posiadane  bogactwo i dobra narodów. Świat przedstawiony w C&C 3 pokazuje, że dawne bogate  państwa, skupione w ramach GDI, dbają przede wszystkim o ratowanie swoich stref od  katastrofy ekologicznej, zapominając o dawnych krajach trzeciego świata lub innych  odległych, wciąż zamieszkałych miejscach na ziemi. Rośnie napięcie na linii Bractwa NOD i  GDI, które rywalizują o złoża niszczycielskiego tyberium. Jednocześnie, bractwo NOD, w  miarę swoich możliwości, stara się pomagać ludziom pozostawionym na pastwę losu. Sprawia  to, że wrogość i nieufność na linii bogaci i biedni, rośnie. Współcześnie widzimy pierwsze  symptomy tego problemu.

 [1] REVERSALS OF FORTUNE, World Bank Group,  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf, s.18.

Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!