Narodowy Fundusz przedłuża termin zgłoszeń do konkursu „Szkoła z klimatem” do 30 kwietnia 2021 r. Konkurs jest skierowany do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych a zadanie konkursowe to opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja wystartowała 16 września 2020 r. i potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Ogólnopolski konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych i ma na celu przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizację do działania w tym kierunku, poprzez zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. Konkurs ma w ten sposób nauczyć młode pokolenie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje i pokazać konkretne możliwości dbania o nie, zwłaszcza poprzez inicjatywy lokalne, których suma składa się na efekt ekologiczny, np. dla całego miasta.
„Warto pamiętać, że każdy, również młodzież i dzieci, może zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia” – mówi Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Przewodniczący Komisji Konkursowej – „Niezwykle istotne jest zdanie sobie sprawy, że każde, nawet najmniejsze działanie poprawiające jakość środowiska miejskiego i chroniące je przed skutkami zmian klimatu ma sens, ponieważ wszyscy możemy zmierzyć się z tymi zagadnieniami i zaproponować realne rozwiązania”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, poprzez swoje programy finansowania wspiera miasta w realizacji projektów na rzecz dostosowania do obecnych i przewidywanych zmian klimatycznych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, a w szczególności mieszkańców miast, których liczba stale wzrasta, także w Polsce. Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka poprzez m.in. emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs „Szkoła z klimatem” został włączony do Projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”, w którego skład wchodzi także Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura w ramach programu priorytetowy NFOŚiGW oraz realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1. Konkurs – Miasto z klimatem – Lider oraz 2. Konkurs na najlepszy zrealizowany projekt – Miasto z klimatem.

Projekty konkursowe należy zgłaszać przez elektroniczny formularz konkursowy: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/formularz-konkursowy/

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do wypełniania formularza konkursowego: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/regulamin/

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/

Kontakt: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Andrzej Stachura, Red. nacz. portalu drzewofranciszka.pl, absolwent geografii, teologii i Public Relations, od 20 lat związany z branżą eko, organizator kilkudziesięciu konferencji i miejskich festynów ekologicznych; założyciel WELLINGTON eco, prezes fundacji AIOŚ; Prywatnie: taternik jaskiniowy WKTJ, nurek techniczny federacji IANTD i licencjonowany instruktor surviwalu SPSS;

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!