Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to organizacja “no-face-movement”, czyli ruch bez twarzy i lidera. Nie posiadają również hierarchii członków. Wszyscy aktywiści stoją zgodnie przy stanowisku, że klimat nie ma barw politycznych, a różnice światopoglądowe nie powinny stawać na drodze w sprawie tak ważnej jak dbanie o klimat i tym samym – walka o wspólne dobro. MSK to przede wszystkim ogromna grupa młodzieży, której zależy na bezpieczeństwie klimatycznym, szczególnie w obliczu tak niepewnej przyszłości.

Już dziś można dostrzec niszczące skutki zmian klimatu. Są to m.in. straszliwe pożary lasów w Australii czy stanie California w USA. Nie jest to tylko kryzys ekologiczny, lecz także kryzys społeczny. Społeczności nisko rozwinięte najgorzej zniosą skutki tych zmian ze względu na swoją sytuację gospodarczą i położenie geograficzne. Rdzenni mieszkańcy lasów deszczowych, którzy mają najmniejszy udział w zmianie klimatu, ucierpią najbardziej. W Polsce również można już dostrzec nierówności społeczne związane z kryzysem klimatycznym. Ogromne susze niszczą uprawy przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia ilości plonów, a tym samym – podwyżek cen żywności. Z drugiej strony ogromne ulewy i trąby powietrzne niszczą ludziom domy. Oczywiście najbardziej cierpią najbiedniejsi mieszkańcy wsi i mniejszych miast.

Młodzi wyrażają stanowczy sprzeciw wobec bierności ludzi w obliczu katastrofy klimatycznej i jednocześnie walczą o swoją przyszłość – w tej chwili największym zagrożeniem dla wszystkich jest właśnie globalne ocieplenie. Na oficjalnej stronie internetowej Młodzieżowego Strajku Klimatycznego można znaleźć postulaty jakie MSK wystosowało do polityków w sprawie walki o ochronę klimatu. Znalazły się wśród nich m.in. ogłoszenie przez rząd stanu kryzysu klimatycznego, zawarcie w szkolnej podstawie programowej obowiązkowych zajęć, podczas których uczniowie mogliby zdobywać kompleksową i aktualną wiedzę o zmianach klimatycznych i skutecznym ich zapobieganiu. Ostatnim i najważniejszym z żądań młodych aktywistów jest podjęcie natychmiastowych kroków prowadzących do sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ważnym punktem tego wymogu jest zapewnienie nowej pracy wszystkim zatrudnionym w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu. Jeśli polska gospodarka nadal będzie opierała się głównie na pozyskiwaniu energii z węgla, to szkodliwe zmiany klimatyczne nadejdą szybciej niż się tego spodziewamy. Aby tego uniknąć w jednym ze swoich postulatów, MSK domaga się powołania niezależnej Rady Klimatycznej. Głównym zadaniem RK ma być opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola jej realizacji. Wszystkie decyzje Rady powinny być wcześniej konsultowane z naukowcami specjalizującymi się w dziedzinach związanych ze zmianami klimatu.

22 września 2020 roku nowojorski zegar miejski Metronome zaczął odliczanie do katastrofy klimatycznej. Zostało 7 lat do czasu kiedy średnia temperatura na świecie podniesie się o 1,5 stopnia Celsjusza. Właśnie temu starają się zapobiec aktywiści z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Nie można jednak zostawiać wszystkiego młodym. Każdy indywidualnie może zaangażować się w walkę przeciw zmianom klimatycznym. Przyszłość jest w naszych rękach.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!