Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego poprzez odzyskiwanie surowców z odpadów tak, aby móc wykorzystać je ponownie. Jednymi z najbardziej problematycznych odpadów są plastikowe śmieci, torebki foliowe czy butelki PET. Zaawansowane metody recyklingu pozwalają na użycie surowca ponownie a nawet wykorzystanie go do produkcji np. swetrów. Jednakże jak się okazuje, sam plastik, który jest poddawany recyklingowi, nie jest największym problemem. Naukowcy doszli do wniosku, że o wiele groźniejszym zanieczyszczeniem dla środowiska i człowieka jest mikroplastik.

Mikroplastik to cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów. Możemy go znaleźć w niektórych produktach np. paście do zębów czy brokacie. Mikroplastik to również cząstki plastiku, które znajdują się w powolnej fazie rozkładu tworzyw sztucznych np. butelek PET. Pojęcie to zaczęło zyskiwać na popularności w kontekście niebezpieczeństwa jakie niesie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Naukowcy potwierdzają, poprzez liczne badania, że mikroplastik jest obecny w krwi i kale człowieka, piasku, pokrywie lodowej czy nawet na Mount Everest! Wynika to z faktu, że mikroplastik może przenikać do organizmu człowieka poprzez pożywienie czy wodę znajdującą się wcześniej w jednorazowych opakowaniach czy butelkach PET. Dlatego najczęściej we krwi znajdują się ślady po plastiku PET oraz polistyrenie, z którego produkuje się właśnie jednorazowe pojemniki na żywność. Zaobserwowano również ślady po polietylenie, który możemy znaleźć w pastach do zębów, kremach z filtrem czy torebkach na zakupy. Według danych Światowej Federacji Dzikiej Przyrody spożywamy na co dzień około 2 tyś. cząsteczek mikroplastiku. Całkiem sporo, nieprawdaż? Naukowcy oraz przywódcy państw muszą stanąć przed kolejnym obliczem zanieczyszczeń powodowanych przez plastik, które jest bardziej inwazyjne niż moglibyśmy przypuszczać. Czy podejmowane są już jakiekolwiek kroki w kierunku zmniejszenia skali tego problemu?

Na szczęście tak. Problem z mikroplastikiem został dostrzeżony i wydaje się na tyle społecznie doniosły, że wymaga interwencji prawnej. Dlatego 30 sierpnia 2022r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów odnośnie regulacji mikrodrobinek. W tych dokumentach znajduje się poprawka odnośnie rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń mających zastosowanie do substancji chemicznych (REACH) oraz rzeczywisty wykaz tych przepisów, który zostanie włączony do załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Komisja proponuje uchwalenie ogólnego zakazu wprowadzania do obrotu cząstek syntetycznego polimeru. Taki zakaz miałby dotyczyć cząstek samoistnych jak i mieszanin o stężeniu równym lub większym niż 0,01%. Radykalna walka z problemem nie jest jednak możliwa i cały proces musi być rozłożony w czasie. Dlatego firmy będą mieć przyznany okres przejściowy na wdrożenie nowych rozwiązań, aby zmniejszać wytwarzanie mikroplastiku, co jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia tego rodzaju zanieczyszczeń.

Niektórzy nazywają mikroplastik „niewidzialnym wrogiem”, gdyż faktycznie na co dzień nie podejrzewamy, że plastikowa butelka czy opakowanie od jedzenia nam zaszkodzi. Jednakże jak widać, nie są to najbezpieczniejsze formy przechowywania żywności, co tylko powinno nas bardziej skłonić do pomyślenia o kupnie szklanych pojemników na lunch czy wielorazowych butelkach na wodę. Niemniej jednak, ustawodawca zainteresował się tą kwestią, co jest oczywiście korzystne, ale z drugiej strony nie tak szybko uda nam się, jako ludzkości, uporać z tym problemem, ponieważ nie ma szybkiego sposobu na ograniczenie powstawania kolejnych mikrodrobin plastiku. Korzystnym rozwiązaniem, które mogłoby w długim terminie (30-50 lat) pomóc w walce z plagą mikrodrobinek jest stopniowe ograniczanie produkcji i wykorzystywania plastiku w różnych formach na tak szeroką skalę.

Źródła:

  • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/mikroplastik-zakaz-celowe-stosowanie-propozycja-KE-REACH-12331.html
  • https://klimat.rp.pl/zdrowie/art35966151-naukowcy-odnalezli-mikroplastik-we-krwi-czlowieka
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroplastik
Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!