Member Directory

dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz., doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie uzyskała stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 r. jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics,
a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji zarówno projektów naukowych (np. NCN, NPRH),
jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).

Marta Konek - autorka przewodników i monografii o Łobżenicy i regionie Krajny. Pszczelarka, dziennikarka, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim. W 2020 r. otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, w ramach którego napisała i wydała książkę dla dzieci Kasia w pasiece. Wcześniej nagradzana była za działalność w dziedzinie kultury przez Starostę Pilskiego i Burmistrza Łobżenicy. Autorka książki Z głową w ulach. Opowieści o pszczołach z Krajny miodem
płynącej wydanej przez wydawnictwo Paśny Buriat.

dr Marta Kujawska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W maju 2021 r. uzyskała tytuł doktora nauk ścisłych i biologicznych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z symbiozą drzew leśnych z grzybami ze wszystkich grup troficznych. Choć jej głównym obiektem badań są drzewa leśne, to szczególna uwaga skupiona jest na ich korzeniach oraz towarzyszących im zbiorowiskach grzybów zasiedlających zarówno glebę, jak i korzenie. Zatrudniona w Instytucie Dendrologii PAN,
w Zakładzie Związków Symbiotycznych.

Daria Mielcarzewicz, absolwentka teatrologii, fotografii i grafiki. Jej prace brały udział w wystawach w Polsce i zagranicą. Autorka bloga o robieniu różnych rzeczy po raz pierwszy. Od 8 lat prowadzi jedyny w swoim rodzaju Sklep z Cytatami - z projektami,
w których łączy typografię, grafikę i literaturę. Tworzy różne prace graficzne, projektuje okładki, ilustruje. Pływa w jeziorach (www.jeziorawielkopolski.pl). Współtwórczyni
Po-Dzielni, pierwszego tego typu freeshopu w Polsce. Laureatka międzynarodowego konkursu Festiwalu Malta „Woda jest tobą”, a także stypendium artystycznego
Miasta Poznania oraz grantów miejskich na artystyczne realizacje w ramach konkursu Centrum Warte Poznania.

dr Natalia Osten-Sacken jest z wykształcenia biologiem o kierunku ekologia. Obecnie związana z Instytutem Nauk Weterynaryjnych, Katedrą Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem
Rolniczym (SLU) w Uppsali (Szwecja). Od lat aktywnie działa w programach mających na celu ochronę zagrożonej fauny i flory; współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami. Zaangażowana w walkę ze smogiem w Poznaniu, przewodnicząca Rady ds.
Czystego Powietrza przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Marek Pióro, popularyzator wiedzy o ptakach, ambasador Rzeczpospolitej Ptasiej, autor bloga „Plamka mazurka” (plamkamazurka.pl). Tropiciel przysłów, mitów, herbów, legend i podań związanych z ptakami oraz ptasich śladów w historii, religii czy sztuce. Autor Kalendarza ptaków. Opowieści o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok, Plamki mazurka. Jak ptaki odmieniły moje życie, Ptaków doliny Biebrzy i Narwi i Treli na morelach,
O czym ptaki śpiewają, świergocą i pimpilą.

dr Zbigniew Kalisz, członek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, historyk przez wiele lat związany z Biblioteką Kórnicką, kurator FZK pierwszej kadencji.