Member Directory

dr Marta Kujawska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W maju 2021 r. uzyskała tytuł doktora nauk ścisłych i biologicznych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z symbiozą drzew leśnych z grzybami ze wszystkich grup troficznych. Choć jej głównym obiektem badań są drzewa leśne, to szczególna uwaga skupiona jest na ich korzeniach oraz towarzyszących im zbiorowiskach grzybów zasiedlających zarówno glebę, jak i korzenie. Zatrudniona w Instytucie Dendrologii PAN,
w Zakładzie Związków Symbiotycznych.

Daria Mielcarzewicz, absolwentka teatrologii, fotografii i grafiki. Jej prace brały udział w wystawach w Polsce i zagranicą. Autorka bloga o robieniu różnych rzeczy po raz pierwszy. Od 8 lat prowadzi jedyny w swoim rodzaju Sklep z Cytatami - z projektami,
w których łączy typografię, grafikę i literaturę. Tworzy różne prace graficzne, projektuje okładki, ilustruje. Pływa w jeziorach (www.jeziorawielkopolski.pl). Współtwórczyni
Po-Dzielni, pierwszego tego typu freeshopu w Polsce. Laureatka międzynarodowego konkursu Festiwalu Malta „Woda jest tobą”, a także stypendium artystycznego
Miasta Poznania oraz grantów miejskich na artystyczne realizacje w ramach konkursu Centrum Warte Poznania.

dr Natalia Osten-Sacken jest z wykształcenia biologiem o kierunku ekologia. Obecnie związana z Instytutem Nauk Weterynaryjnych, Katedrą Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem
Rolniczym (SLU) w Uppsali (Szwecja). Od lat aktywnie działa w programach mających na celu ochronę zagrożonej fauny i flory; współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami. Zaangażowana w walkę ze smogiem w Poznaniu, przewodnicząca Rady ds.
Czystego Powietrza przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Marek Pióro, popularyzator wiedzy o ptakach, ambasador Rzeczpospolitej Ptasiej, autor bloga „Plamka mazurka” (plamkamazurka.pl). Tropiciel przysłów, mitów, herbów, legend i podań związanych z ptakami oraz ptasich śladów w historii, religii czy sztuce. Autor Kalendarza ptaków. Opowieści o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok, Plamki mazurka. Jak ptaki odmieniły moje życie, Ptaków doliny Biebrzy i Narwi i Treli na morelach,
O czym ptaki śpiewają, świergocą i pimpilą.

dr Zbigniew Kalisz, członek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, historyk przez wiele lat związany z Biblioteką Kórnicką, kurator FZK pierwszej kadencji.

dr inż. Karolina Ratajczak, ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest adiunktem w Zakładzie Nasiennictwa Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność – optymalizacja czynników
agrotechnicznych w uprawie roślin

Dr Dariusz Grzybek, prezes Fundacji Zakłady
Kórnickie, redaktor naczelny Magazynu Drzewo
Franciszka

Prezes Fundacji GCCM Polska - Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.
Z zawodu i pasji meteorolog, interesuje się naukami o Ziemi, w szczególności zmianami klimatycznymi. Promuje chrześcijańską ekologię integralną i nauczanie Kościoła katolickiego w tej kwestii, zachęcając do zwiększenia zaangażowania wspólnot i ludzi wiary w opiekę nad naszym wspólnym domem.

Dr. hab. Jerzy M. Roszkowski, prof. AWF. Z zawodu historyk, archiwista, bibliotekoznawca i muzealnik. W latach 1991-2016 pracował w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Od 2016 r. jest zatrudniony w krakowskiej AWF, na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Specjalizuje się w badaniach nad historią polityczną Europy XIX i XX w. (m.in. stosunkami polsko-niemieckimi i polsko-francuskimi w dwudziestoleciu międzywojennym, kształtowaniem się polskiej granicy państwowej na odcinku północno-zachodnim i południowym, dziejami szlachty polskiej i węgierskiej, biografistyką XIX i XX w.), a także historią regionalną Podhala, Spisza i Orawy oraz Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Zajmuje się też zagadnieniami etniczno-kulturowymi „łuku” Karpat i redagowaniem wydawnictw naukowych oraz edycją źródeł historycznych. W swym dorobku ma ponad 140 artykułów naukowych i 50 popularnonaukowych. Jest autorem książek: „Zapomniane Kresy”: Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925; Nowy Targ 2018 oraz Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909, Kórnik 2018.