Wielu z nas wydaje się, że “moda” na ekologię czy ochronę przyrody to wytwór ostatnich dwóch czy trzech dekad z powodu znacznej eksploatacji zasobów naszej planety. Jednakże, dbaniem o przyrodę zajmowano się o wiele wcześniej niż nam się wydaje. Pozwólcie, że zabiorę was w podróż aż do początków XX wieku, kiedy to w Polsce powstała pierwsza organizacja pożytku publicznego, której głównym celem była ochrona środowiska.

Liga Ochrony Przyrody (LOP) została założona 9 stycznia 1928 roku. Jest to więc najstarsza taka organizacja w Polsce, działająca do dzisiaj. Głównym inicjatorem założenia Ligi była Państwowa Rada Ochrony Przyrody a jej pierwszym prezesem prof. Józef Mroziewicz. Podczas II Wojny Światowej działalność Ligi została przerwana, jednak udało się ponownie powołać ją do życia 17 lipca 1945 roku z inicjatywy prof. Edwarda Potęgi. Na pamiątkę tych wydarzeń, w dniu 9 stycznia, obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Głównym celem LOP jest oczywiście ochrona przyrody. Jednakże Liga wyznacza dla siebie inne, równie ważne cele, które zakładają m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i o ochronie przyrody, organizowanie prac społecznych na rzecz wspierania środowiska czy czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody i interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Stowarzyszenie wydaje miesięcznik “Przyroda Polska” wraz z wkładką edukacyjną a ponadto działa aktywnie na rzecz ochrony przyrody. Głównymi działaniami są m.in. działalność edukacyjna, popularyzatorska, wydawnicza a nawet działanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

Od 1985 roku Stowarzyszenie organizuje znaną wszystkim uczniom Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej. Konkurs ma III etapy. Organizacja Olimpiady uregulowana jest prawnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej a środki na jej przeprowadzenie pochodzą z konkursu otwartego ofert organizowanego przez MEN.

“Zielone Serce Przyrodzie” jest najwyższym i honorowym odznaczeniem nadawanym przez Stowarzyszenie. Wyróżnienie przyznawane jest w geście uznania i docenienia promocji postaw wskazujących właściwe podejście do Przyrody i jej ochrony, jako nadrzędnego dobra gwarantującego jej ciągłość i zachowanie w dobrym stanie dla następnych pokoleń. Wyróżnienie przyznaje Zarząd Główny LOP, a wyróżnionym może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź instytucja. „Zielone Serce Przyrodzie” bywa nazywane niekiedy LOP-owskim Oscarem.

Trudno się nie zgodzić, że LOP jest pionierem, jeśli chodzi o ochronę przyrody w Polsce. Kultywują oni postawy proekologiczne i zachęcające do ochrony przyrody od prawie 100 lat i choć jest to organizacja powstała za życia naszych dziadków lub pradziadków, jak widać idea, która przyświecała ówczesnym twórcom Ligi jest żywa i trwa do dzisiaj.

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!