Konkurs Drzewo Franciszka 2022

Fundacja Zakłady Kórnickie, realizująca Program Drzewo Franciszka, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Drzewo Franciszka 2022.

To już piąta edycja konkursu na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) realizowanych w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

  • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
  • ochrona ekosystemów i krajobrazów,
  • przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • problemy terenów zurbanizowanych.

Koordynatorem konkursu jest Monika Koralewska, która jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: drzewofranciszka@gmail.com i numerem telefonu: 502 61 60 40.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu oraz pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia. Wraz z kartą należy przesłać odpowiednie dokumenty:

Osoba niepełnoletnia:

Osoba pełnoletnia:

Wyniki IV edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020–2021

Dobiegła końca niezwykła edycja konkursu Drzewo Franciszka. Niezwykła z kilku powodów. Była to pierwsza ogólnopolska edycja i – z powodu pandemii – była realizowana przez 2 lata. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczniom i opiekunom, którzy mimo tych trudności podjęli się realizacji swoich szkolnych projektów ochrony środowiska.

Do udziału w konkursie Drzewo Franciszka 2020-2021 zgłosiło się 60 szkół z całej Polski, a ostatecznej ocenie podlegały 34 prace. Rywalizacja była niesłychanie wyrównana, tak mocno, że miejsce 3. i miejsce 2. zajęły po dwie drużyny ex aequo.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Miejsce 1

WROCANKA – DBAMY O NASZĄ RZEKĘ JASIOŁKĘ.

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli w m. Wrocanka.

Miejsce 2

DZIECI I RYBY MAJĄ GŁOS. SZKOLNY PROJEKT OCHRONY ŚRODOWISKA

Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu.

Miejsce 2

„NAPRAWIĆ SIEBIE” – OCHRONA EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW.

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu.

Miejsce 3

„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach.

Miejsce 3

EKOMANIACY w ramach projektu W NASZYCH DŁONIACH

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach.

***

Gratulujemy i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej V edycji konkursu Drzewo Franciszka 2022!