Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie zaprasza do udziału w I Konferencji „Natura i kultura” podczas Międzynarodowych Targów POLECO, która odbędzie się w czwartek 20.X.2022 r. o godz. 10.30 w sali 1A antresola w pawilonie 7 MTP. Wstęp wolny. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

Pobierz program w PDF

Program wydarzenia:

10.00-10.30 – rejestracja uczestników na MTP, kawa powitalna

Prowadzenie:
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

10.30-10.35 – otwarcie Konferencji, przywitanie Gości dr Dariusz Grzybek, Prezes FZK

10.35-10.45 – wprowadzenie w tematykę Konferencji prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Programowej Magazynu Drzewo Franciszka, członek Zarządu FZK

10.45-11.00 – wystąpienie prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Patrona Konferencji

Sesja I. Kultura i natura:

11.00-11.20 – Natura i kultura w perspektywie relacji las–człowiek.
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie.

11.20-11.40 – Las jako locus theologicus.
ks. prof. dr hab. Tomasz Nawracała, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11.40-12.00 – Franciszkańska idea szacunku dla przyrody w perspektywie współczesnych wyzwań. o. dr Stanisław Jaromi, OFMConv., Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

12.00-12.30 – przerwa

Sesja II. Leśne inspiracje dla kultury:

12.30-12.50 – Przyroda w sztukach plastycznych. prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.50-13.10 – Manna, giersz, wyzina. Zróżnicowanie biologiczne w staropolskich tekstach kulinarnych. prof. UMK dr hab. Jarosław Dumanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyskusja i zakończenie:
13.10-13.40 – dyskusja.

13.40-13.45 – podsumowanie I Konferencji Kultura i natura. Zaproszenie na II Konferencję w 2023 r. , dr Dariusz Grzybek, Prezes FZK, prof. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Programowej Magazynu Drzewo Franciszka, członek Zarządu FZK

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!