Katastrofy ekologiczne odegrały w życiu współczesnego człowieka olbrzymią rolę. Po dziś dzień przywołujemy obrazy Czarnobyla przy pomocy gier oraz seriali. Liczne filmy na portalach streamingowych krzyczą do nas o ekologii i o tym co się stanie jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań aby chronić nasze środowisko.

Prawdopodobnie, jedną z najbardziej znanych katastrof ekologicznych będzie wcześniej już wspomniana historia z Czarnobyla. Katastrofa1 która wydarzyła się 26 kwietnia 1986 roku do dziś odgrywa rolę straszaka oraz ostrzegawczego drogowskazu. W wyniku zaniedbań w procesie testowania mocy reaktora nr. 4, doszło do znaczącego spadku mocy, który jest niebezpieczny dla reaktorów jakie były w Czarnobylu. Kolejne działania załogi pokazują nam jak nieostrożność, partykularne interesy oraz błędne wykorzystanie działającej technologii mogą doprowadzić do ekologicznej katastrofy.

A wymiar tej konkretnej był olbrzymi w skali regionu jak i całego świata. Aby sobie to wyobrazić warto podać kilka liczb. Liczba bezpośrednich bezpośrednich oraz pośrednich, znanych nam zgonów wacha się między liczbą 4 000 a 90 000. Dodatkowo odnotowano znaczny wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Strach przed energią atomową jaki zrodził się tamtego dnia nawiedza nas po dziś dzień. Warto wspomnieć, że w wyniku tej katastrofy przesiedlono ponad 350 000 osób, a blisko 600 000 przez następne lata walczyło ze skutkami promieniowania, radioaktywnego deszczu, w ramach wielkiej akcji likwidacyjnej skutków promieniowania.

Ogromna strefa wykluczenia, jak przyjęło się nazywać tereny otaczające teren Czarnobyla po dziś dzień pozostaje wyłączona z powszechnego ruchu oraz zamieszkania. Chociaż doszło tam do jednej z większych tragedii ekologicznych ubiegłego wieku, to przyroda pokazała nam zadziwiające obrazy2. Przyroda zdaje się odżywać po tej katastrofie mocniej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. W strefie wykluczenia odnotowano znaczący przyrost dzikich zwierząt, nawet tych które wcześniej były uznawane za rzadko wystepujące. Takie gatunki jak bizon europejski, ryś lub wilk, zaczęły pojawiać się w strefie i ponad siedmiokrotnie powiększyły swoją dotychczasową populacje.

Przyroda znajduje miejsce i rozwiązania tam gdzie my, ludzie zawiedliśmy i nie potrafiliśmy zapobiec katastrofie. Choć znaczna część badanych zwierząt ze strefy, wciąż odnotowuje alarmujący poziom radioaktywnego zakażenia, to niewątpliwie pokazuje to nam jak niezwykły poziom przyroda prezentuje jeśli chodzi o zdolność odbudowy środowiska.


1 https://www.bbc.com/future/article/20190725-will-we-ever-know-chernobyls-true-death-toll

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581972/EPRS_BRI(2016)581972_EN.pdf

Jakub Czajka
Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!