Niewątpliwie, klimat wpływał na rozwój społeczeństw na przestrzeni wieków. Był jednym z kluczowych czynników determinujących postęp i kształt ludzkich cywilizacji. W zależności od natężenia słońca, wielkości opadów, zalesienia lub intensywności zmian pogodowych, ludzie rozwijali szczególne zdolności dostosowania się do panującego środowiska. Jednocześnie jako gatunek mamy wyjątkowe szczęście. Znaleźliśmy się w złotym wieku klimatu kiedy nie musimy się obawiać o żadne znaczne fluktuację klimatyczne. Dzięki takiej stabilizacji, gatunek ludzki mógł i wciąż może realizować swoją potrzebę ekspansji i odkrywania świata dookoła siebie.

David Landes w swojej książce „Bogactwo i Nędza Narodów” wskazuje jak
czynniki klimatyczne wpłynęły na rozwój cywilizacji. Przykładem tego jest wczesna
cywilizacja Europejska i Chińska. Chińską cywilizacja rozwijała się w sprzyjającym terenie
rzek Jangcy i Żółtej Rzeki. Przyjazne tereny spowodowały znaczący wzrost ludności i
możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w zasięgu swojego terytorium. Natomiast
cywilizacja europejska znalazła się na relatywnie zimnym terenie, trudnym terenie, bez
możliwości łatwego zjednoczenia. Jednocześnie Europa nie miała dostępu do wszystkich
chcianych surowców, minerałów, przypraw, które chciała mieć, co wymusiło ekspansję poza
swoje granice. Sprawia to że, klimat jest jednym z kluczowych czynników determinujących
zachowanie kulturowe ludzi na przestrzeni wieków. Tak samo kultura siesty w ciepłym
klimacie nie wynika z lenistwa kulturowego tylko konieczności ucieczki przed wysoką
temperaturą w ciągu dnia kiedy to nie da się pracować. Podobnie klimat wysp brytyjskich
sprawił, że Brytyjczycy byli klimatycznie zmuszeni do poszukiwania rzeczy poza swoją
wyspą co wymusiło na nich posiadanie silnej floty która przełożyła się na dominację
pozostałych państw na morzach.
Współczesny świat nie odbiega od zasad które zostały opisane powyżej. Klimat, wciąż jest
zjawiskiem niekontrolowanym przez człowieka i prawdopodobnie bardzo długo nie będzie. I
choć znajdziemy ludzi twierdzących że zmiany klimatyczne występują niezależnie od
ingerencji człowieka, tak liczby mówią same za siebie. Nie warto ich przytaczać ponieważ
liczne raporty, badania zgadzają się ze sobą, szczególnie w jednym. Klimat się zmienia.
Dyskusyjne jest to jaki może być nasz dalszy wpływ na to co zdążyliśmy już zrobić.
Warto się przyjrzeć w jaki sposób człowiek traktował klimat i środowisko. O ile początkowo,
człowiek czuł naturalną więź z naturą, od której pochodzi, tak można ulec wrażeniu że z
czasem natura stała się środkiem do celu a nie partnerem w życiu. Postęp cywilizacyjny,
wręcz rewolucyjny, zaczął odciskać swoje piętno na naturze. Można powiedzieć że złota era,
kiedy to klimat miał zdolność sam się leczyć, właśnie dobiegła końca. Religijność człowieka
często była związana z naturą. Odzwierciedlenie wiary pod postacią natury sprawiała że
nasze myślenie o niej było codziennością. Celebracja żniw, świat natury była częścią
ochrony przyrody. Dzisiaj nie mamy takich hamulców.
Przyjrzyjmy się temu jak zmienia się dzisiejszy klimat. Doświadczamy gwałtownych suszy,
opadów, zmian pogodowych, destrukcyjnych burz, wysuszania rzek i podobnych.
Niewątpliwe, ziemia nie jest w stanie przyswoić takiej ilości CO2 aby nie wywołać zmian w
skali globalnej. Wspomniane zmiany zaczynają kształtować nasze środowisko w drastyczny
sposób. Widoczne się to staje na przykładzie elektrowni jądrowych i wodnych. Gwałtowny
spadek wód sprawia że elektrownie jądrowe mają coraz trudniejszy dostęp do paliwa
chłodzącego a elektrownie wodne nie przepuszczają tak dużej ilości wody jak kiedyś.
Klimat jest czynnikiem kluczowym dla człowieka, bo jako istoty społeczne jesteśmy
niezwykle wrażliwi. Nie jesteśmy w stanie zaadoptować się do zmian tak szybko postępujących. Dlatego musimy zrozumieć, że klimat był i będzie odgrywać znaczącą rolę w naszym życiu.

Jakub Czajka
Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!