Problem przed jakim stoi ludzkość, w związku z przemianami klimatycznymi, jest niewyobrażalny. Skala trudności, wyzwań jest trudna do wyobrażenia a tematyka wcale nie tak prosta do przyswojenia.

W odpowiedzi na wszystkie wyzwania przychodzi IPCC – (International Panel on Climate Change) – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Jest to ciało międzynarodowe, które składa się z naukowców, badaczy i działaczy klimatycznych, którego zadaniem jest doradzać i formułować raporty dotyczące aktualnego stanu klimatycznego planety. Dodatkowo doradza w jaki sposób można osiągać konkretne cele, czyli np. redukcja emisji, czystość wód itp.

Takie raporty IPCC publikuje raz na 7 lat, które opisują aktualną sytuację planety w sposób naukowy i wyczerpujący. Powstanie takiego ciała, które łączy wysiłki tylu naukowców, świadczy o wadze problemu. Jednocześnie uświadamia nas, jako społeczeństwo że problem jest realny. Obecnie istnieją ośrodki oraz opinie sugerujące, że zmiany klimatyczne postępują w sposób naturalny lub to, że ingerencja człowieka nie jest istotna dla zmian. Jednak w świecie naukowym panuje konsensus co do tego, że człowiek w sposób znaczący przyczynia się do pogłębienia zmian klimatycznych.

IPCC formułuje swoje wnioski z szerszej perspektywy. Oznacza to, że bierze pod uwagę uwarunkowania panujące na terenie poszczególnych państw. Panel (IPCC) dostrzega to, że nie każdy uczestnik walki o zmiany klimatu jest na tym samym poziomie. Istnieją kraje które dopiero wchodzą w swój odpowiednik rewolucji przemysłowej którą kraje Europy już przeszły – generalizując. Nie da rady wprowadzić jednego tego samego rozwiązania dla całego świata. Należy równoważyć ze sobą pewne aspekty.  Rozwój społeczny człowieka, wpływ na środowisko – bioróżnorodność, wpływ na dynamikę rozwoju zmian klimatycznych. Każde z państw, społeczeństw ma za zadanie odpowiedzieć na ten problem w odpowiedni dla siebie sposób.

Panel klimatyczny ma zadanie w swoich raportach sprawdzić w jakim stopniu udało się zrealizować postawione cele. Bada czy cele zrównoważonego rozwoju są osiągane czy też w pewnych aspektach są pewne niedociągnięcia. Dzięki temu udaje się sformułować wnioski na podstawie których da radę określić na ile co jesteśmy w stanie zrobić.

Podsumowując, IPCC to ciało doradcze przy ONZ. Dzięki jego pracy, państwa, społeczeństwa oraz zwykli pojedynczy ludzie zyskują świadomość oraz potrzebną wiedzę aby zrozumieć w jakim momencie dziejowym jesteśmy z naszą planetę i jej klimatem.

Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!