Encyklika Laudato si’ to dokument wydany przez papieża Franciszka w 2015 roku, który porusza kwestie ekologii i zrównoważonego rozwoju. W dokumencie tym papież zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także na konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym Co więcej, w encyklice Laudato si’ papież Franciszek podkreśla, że ochrona środowiska jest ściśle związana z troską o ludzi i ich godność.

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju, który powinien uwzględniać zarówno wymiar ekonomiczny, jak i społeczny oraz ekologiczny. Papież Franciszek zauważa, że nasza planeta jest zagrożona przez wiele czynników, takich jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i wody, wycinka lasów oraz nadmierne eksploatowanie zasobów ziemi. Na podstawie tej encykliki wiele organizacji zostało natchnionych do działania i w nieustający sposób wspiera dążenia do realizacji apelu papieża w praktyce.

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że po kilku wizytach w Polsce Tomása Insua, dyrektora Global Catholic Climate Movement od lutego 2018 zaczęło w Polsce działać biuro tej ważnej katolickiej międzynarodowej organizacji katolików jako Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Global Catholic Climate Movement zrzesza wierzących zaangażowanych w działania proekologiczne i nie tylko. Na Global Catholic Climate Movement składa się 650 organizacji członkowskich z całego świata. GCCM organizuje wiele ciekawych akcji m.in Pielgrzymkę Klimatyczną z Watykanu do Katowic na COP oraz Global Climate March w 2015. Wspominając lidera tego ruchu, Tomása Insua, wyznaje on, że pewne przekonania skłoniły go, by swoją aktywność proekologiczną prowadzić w duchu katolickim. Nie odbiło się to bez echa podczas jego wizyty w Watykanie, kiedy to Global Catholic Climate Movement uzyskało poparcie samego Ojca Świętego. Gdy Papież Franciszek wydał encyklikę „Laudato Si”, zainspirowało to ich działaczy to zwrócenia się ku ekologii integralnej i głębszego poruszenia kwestii klimatycznych. Ponadto GCCM działa w duchu Laudato si’ wspierając założenia ekologii integralnej, podkreśla istotę stworzenia jako całości i łączy problemy ekologiczne ze społecznymi. Sama kwestia ekologiczna rozpowszechniła się najbardziej wśród licznych organizacji właśnie po ogłoszeniu encykliki, ale warto nadmienić, że samo zagadnienie jest obecne w nauce społecznej Kościoła od bardzo dawna. W 2021 roku organizacja przemianowała się na Ruch Laudato si’, deklarację intencję misji jako: “Inspirowanie i mobilizowanie wspólnoty katolickiej do troski o nasz wspólny dom oraz do osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej”.

Nie sposób pominąć owoców pracy przy wielu parafiach w Polsce. To właśnie dzięki pracy
ks. Andrzeja Lubowickiego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w diecezji drohiczyńskiej a potem w wielu innych utworzyło angażujące projekty związane z edukacją ekologiczną i wcielaniem w życie zasad zrównoważonego rozwoju w duchu Laudato si’. W ten sposób powstał projekt, który nazywa się  „Młodzi dla środowiska”. Dzięki takim działaniom urzeczywistnia się apel Papieża o to, byśmy zwracali uwagę na nasze codzienne wybory, takie jak sposób korzystania z energii, czy wybór produktów spożywczych.

Powstała również Wspólnota Caritas Laudato si’, dzięki staraniom Caritas Polska, największej w Polsce organizacji charytatywnej działającej w kraju i za granicą. W duchu encykliki rozpoczęto projekt, który nazywa się “Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Dzięki takiemu unikatowemu podejściu utworzono stanowisko animatora krajowego wspólnoty Caritas Laudato si’ dla współpracy z licznymi diecezjalnymi i lokalnymi animatorami Laudato si’ oraz wolontariuszami Caritas w Polsce. Dzięki takim ideom, wyrażonym przez papieża Franciszka, zachęca się również do dialogu między różnymi grupami społecznymi na temat zmian klimatycznych oraz do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Warto mieć na uwadze, że takich inicjatyw jest więcej. Mowa tutaj o m.in. Pielgrzymce chrześcijańskich ekologów do Watykanu, wystosowaniu Listu chrześcijan ekologów, organizowaniu nabożeństw pt.: ’Czas dla Stworzenia’, działaniu Szkoły liderów ekologii integralnej REFA, udziale w szczycie klimatycznym czy indywidualna działalność Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży i archidiecezji w Polsce tworzy tygiel, w którym rozwija się i krzewi żywe słowo papieża Franciszka w kontekście działań ekologicznych z naciskiem na ekologię integralną.

Encyklika Laudato Si jest ważnym dokumentem dla Kościoła katolickiego w kontekście ekologii, ponieważ ukazuje ona, że troska o środowisko naturalne jest istotnym elementem wiary i duchowości chrześcijańskiej. Wiele organizacji obiera sobie za cel główne założenia encykliki papieża Franciszka, dlatego jej wpływ na postrzeganie tego problemu jest nie do przecenienia. Wzywa ona do działań na rzecz ochrony środowiska, a także do zmiany stylu życia, który będzie bardziej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!