W ramach kontynuacji spotkań z cyklu ON AIR  Wydział Inżynierii Środowiska i  Inżynierii Mechanicznej organizuje DZIEŃ  ANTYSMOG w trybie hybrydowym  w dniu 13 stycznia 2022r. w godzinach 10.00-12.00. Wszystkie spotkania odbywają się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, a patronat medialny objął portal Sozosfera.pl oraz Drzewo Franciszka.

Wydarzenie to skierowane jest do społeczności akademickiej, wykładowców, ale także dla uczniów szkół średnich, którzy interesują się, ale również wiążą swój rozwój zawodowy z kwestiami ochrony środowiska.

Ramowy plan wydarzenia
10:00 – 10:15 Powitanie uczestników dr Agnieszka Wawrzyniak/przedstawiciele Samorządu
Studenckiego
10:15 – 10:45 Emisje do powietrza i dekarbonizacja- prof. dr hab. inż. Bogdan Chojnicki
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Bioklimatologii Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu.
10:45- 11:00 Dronem w smog. Działania Eko Patrolu- przedstawiciel Straży Miejskiej w
Poznaniu.
11:00- 11:15 Kontrola jakości powietrza w Poznaniu za pomocą dronów, kalibracja,
obsługa sprzętu – suport techniczny Eko Patrolu
11:15- 11:30 Ustawy antysmogowe na terenie województwa wielkopolskiego –
przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
wystąpienie online.

UWAGA! W trakcie trwania wydarzenia będzie ekspozycja urządzeń pomiarowych wraz z czujnikami w HALI MASZYN Katedry Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50

Udział w wydarzeniu:

  1. Bezpośrednio: sala A 100 ul. Wojska Polskiego 50, lub:
    2. W formie on-line: na platformie ZOOM- link: https://us02web.zoom.us/j/89157334754?pwd=R3ZWcE1xY0h5Wi9Ld1dhZUVqdnVQZz09

Opis wydarzenia:

Tematyka spotkania dotyczy bardzo aktualnej problematyki związanej ze zjawiskiem smogu ze szczególnym uwzględnienie aglomeracji poznańskiej. Wydarzenie rozpocznie wykład prof. Bogdana Chojnickiego dotyczący zagadnień związanych z zanieczyszczeniami powietrza ze wskazaniem ich wypływu na atmosferę i otaczające środowisko. Następnie zostaną przedstawione działania Eko Patrolu Straży Miejskiej w Poznaniu w ramach lokalizowania źródeł niskiej emisji przyczyniającej się do pogłębiania zjawiska smogu na terenie miasta Poznania. Dodatkowo suport techniczny Eko Patrolu w Hali Maszyn Katedry Inżynierii Biosystemów w trakcie trwania wydarzenia  zaprezentuje nowoczesne metody  lotniczego monitoringu jakości powietrza- drony pomiarowe wraz z czujnikami. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaprezentowanie przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ustaw antysmogowych na terenie województwa wielkopolskiego jako dopełnienie tematyki spotkania od strony legislacyjnej.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!