Powołana do życia w 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku raz na zawsze rozwiązała problem gryzący wielu mieszkańców gmin – kto jest odpowiedzialny za moje śmieci? To pytanie spędzało sen z powiek wielu zarządcom nieruchomości i tworzyło klasyczną sytuację patową – albo ktoś nie mógł doprosić się odbioru odpadków, albo ponosił ogromne koszty wywozu. Przyjrzyjmy się dziś tej nowelizacji i to jak wpłynęła na zharmonizowanie obowiązków porządkowych w gminach w Polsce.

Zacznijmy od tego, że każdy właściciel każdej nieruchomości jest obarczony obowiązkiem wyposażenia jej w niezbędne pojemniki na śmieci. Można to zrealizować poprzez kupno pojemników na własność lub wydzierżawienie ich od firmy, która oferuje odbiór odpadów. Jednakże w przypadku nieruchomości stanowiącej własność większej ilości osób to wspólnota mieszkaniowa będzie odpowiadała za zorganizowanie pojemników i ich właściwe użytkowanie.

Każda gmina ma prawny obowiązek utworzenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku. W konsekwencji musi określić dokładne parametry i wymiary pojemników na śmieci i prawidłowo je rozmieścić. Znajdują się tutaj informacje na temat segregowanych odpadów oraz stosunek ilości i wielkości koszy na śmieci od ilości mieszkańców. Konieczne jest także wyznaczenie, w jaki sposób prawidłowo ustawić kosze, aby umożliwić skuteczny wywóz śmieci, który to gwarantuje gmina. Zarządca nieruchomości lub właściciel powinien umożliwić i ułatwić skuteczny odbiór odpadów oraz odpadów niebezpiecznych. Nie można pobierać za taki wywóz dodatkowych opłat, gdyż mówimy o przeterminowanych środkach chemicznych, bateriach, elektronice czy lekarstwach oraz odpadach budowlanych różnego gabarytu. Dzięki temu raz na zawsze uporządkowano obowiązki zarówno gminy jak i mieszkańców.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym gminy mają obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów. Do katalogu segregowanych odpadów należy metal, papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady komunalne biodegradowalne. Zgodnie z przepisami, obowiązek segregowania odpadów stał się faktem. Osoby niedopełniające tego obowiązku narażają się na przykre konsekwencje. Takie zachowanie może poskutkować zwróceniem uwagi przez firmę świadczącą usługi o niedopełnieniu obowiązku segregacji śmieci a z czasem – nawet wypowiedzeniem umowy. Straż Miejska może nałożyć na osoby uchylające się od tego obowiązku mandat do górnej wysokości 500 zł. Jest to nowe uprawnienie Strażników Miejskich, nadane we wrześniu 2020 roku. Karę poniesie nie tylko winny zaniedbania należytej segregacji, ale również wszyscy pozostali mieszkańcy nieruchomości.

Wydaje się, że nowelizacja i kolejne przepisy wspierają ekologiczne wytyczne odnośnie segregacji. Według najnowszych danych, śmieci segreguje coraz więcej Polaków, zaznaczając, że starają się przywiązywać do tego uwagę. Lata kampanii informacyjnych przynoszą skutki a nawet zachęcają do pójścia krok dalej – obywatelskiego i wspólnego sprzątania lasów czy ulic. Problem śmieci zdaje się być, chociaż tymczasowo, pod kontrolą, jednakże celem nadrzędnym jest usunięcie przyczyny a nie skutków zaniedbań. Torby papierowe, wielorazowe płócienne torby zakupowe, filtr w kranie to tylko kilka narzędzi, które efektywnie nie przyczyniają się do powiększania hałdy śmieci zalegających na wielu wysypiskach w Polsce. Przed nami jeszcze wiele pracy.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach-16797931

Nazywam się Kamil i jestem studentem V roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Mój grafik wypełniają studia, praktyki w kancelarii a weekendowo jestem kierownikiem w restauracji. Postaram się zainteresować Was, drodzy czytelnicy, artykułami, felietonami oraz moimi spostrzeżeniami, wobec tego, co dzieje się wokół Nas w kwestii szeroko pojętej ekologii. Postaram się spojrzeć na ów temat z różnych perspektyw – prawniczej, społecznej oraz po prostu studenckiej. Prywatnie jestem miłośnikiem kuchni włoskiej i japońskiej a podczas gotowania czas umilają mi audycje dobrze Państwu znanego podróżnika oraz odkrywcy smaków - Roberta Makłowicza.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!