Strona główna Autorzy Posty przez Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych dla Polski Wschodniej (Program Operacyjny Polska Wschodnia), kapitał ludzki (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania nowego okresu programowania na lata 2021–2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Polskie miasta wpisują się w nowe uwarunkowania

Z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Panią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, rozmawiają Dariusz Grzybek i Krzysztof Mączkowski
Skip to content