Strona główna Autorzy Posty przez Jakub Czajka

Jakub Czajka

23 POSTY 0 KOMENTARZE
Jakub Czajka, student UAM, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, obecnie na I roku studiów magisterskich, uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych tematyce najnowszych mediów. Zaangażowany w organizacje studenckie. Od zawsze pasjonat środowiska międzynarodowego, oraz jego dogłębnej analizy przy użyciu różnych metod badawczych. Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz gier, zarówno planszowych jak i komputerowych.

Edison kontra Tesla, czyli spór energetyczny

0
Historia powstania żarówki sięga końca XIX wieku i wiąże się z postacią brytyjskiego wynalazcy Thomasa Edisona. Przed wynalezieniem żarówki, oświetlenie w domach i ulicach opierało się na lampach naftowych, gazowych lub świecach, które były niewygodne i niebezpieczne w użyciu.

Czy wodą można szantażować?

0
Woda jest jednym z najcenniejszych surowców na naszej planecie. Wiemy, że bez niej nie jesteśmy w stanie przetrwać dłużej niż kilka dni. Od procesu cyrkulacji wody i jej zdatności do picia zależy nasz gatunek. Jednocześnie woda płynie.

Problem i wyzwania związane z globalizacją w ujęciu popkultury – Zmiany klimatyczne cz. 4

0
Globalizacja w pewnym stopniu przyczyniła się do przyśpieszenia zmian klimatycznych. Wizja szybkiego i taniego zysku poprzez wykorzystanie taniej siły roboczej przy braku jakichkolwiek standardów ekologicznych, doprowadziła do znacznego podwyższenia średniego temperatury na globie.

Problem i wyzwania związane z globalizacją w ujęciu popkultury – nierówności społeczne cz. 3

0
Inne wątki i wyzwania globalne przyćmiły terroryzm, zrzucają go na drugi lub dalszy plan. Kolejny problem globalizmu który jest adresowany przez np. Bank Światowy , jest problem ubóstwa i nierówności społecznej na świecie. Choć liczba osób żyjących w ubóstwie znacznie spadła przez ostatnie lata, tak tempo tego spadku zdecydowanie wyhamowało. Powodem tego stanu rzeczy była i wciąż jest pandemia Covid 19, która skutecznie zablokowała kolejne działania na rzecz ograniczenia ubóstwa. Jednocześnie rosnące problemy ekologiczne sprawiają, że inwestycje w ubóstwo spadło.

Problem i wyzwania związane z globalizacją w ujęciu popkultury – terroryzm cz. 2

0
W poprzednim artykule została przedstawiona ogólna charakterystyka procesów globalizacji. W poniższym tekście omówię, jak zjawisko terroryzmu było postrzegane przez popkulturę na przykładzie gier komputerowych. Nie ma jednej definicji terroryzmu.

Problem i wyzwania związane z globalizacją w ujęciu popkultury – Charakterystyka cz. 1

0
Globalizacje możemy rozumieć na wiele sposobów. Począwszy od rozumienia jej jako proces a skończywszy na rozumieniu jej przez pryzmat wydarzenia i faktów historycznych. Obecnie obserwujemy globalizację jako pewien fenomen, zjawisko któremu podlegają, w pewnym stopniu, wszyscy na świecie. Jest to proces w trakcie którego dochodzi do scalania się gospodarek, łączenia rynków, wzmożonej ponadgranicznej wymianie kapitałowej, wymianie informacji, wzorców kulturowych i zarządzania. Możemy określić globalizację jako proces budowy współzależności między podmiotami stosunków międzynarodowych.

Jak zmiany klimatyczne wpłyną na dalszy przebieg historii, c. 2.

0
W nawiązaniu do poprzedniej części tego artykułu, udało się ustalić, że jednoznacznie zmiany klimatyczne wpływają na dalszy bieg ludzkiej historii. Warto dodać, że znajdujemy się w punkcie dziejowym dla człowieka czyli taki w którym będzie dochodziło do pewnych radykalnych zmian. Klimat I zmiany jakie za nim postępują sprawią, że będziemy musieli zaadaptować się do szeregu nowych rozwiązań. A jakie to rozwiązania i jakie to pomysły?

Jak zmiany klimatyczne wpłyną na dalszy przebieg historii

0
Niewątpliwie, klimat wpływał na rozwój społeczeństw na przestrzeni wieków. Był jednym z kluczowych czynników determinujących postęp i kształt ludzkich cywilizacji. W zależności od natężenia słońca, wielkości opadów, zalesienia lub intensywności zmian pogodowych, ludzie rozwijali szczególne zdolności dostosowania się do panującego środowiska. Jednocześnie jako gatunek mamy wyjątkowe szczęście. Znaleźliśmy się w złotym wieku klimatu kiedy nie musimy się obawiać o żadne znaczne fluktuację klimatyczne. Dzięki takiej stabilizacji, gatunek ludzki mógł i wciąż może realizować swoją potrzebę ekspansji i odkrywania świata dookoła siebie.

Nowe wyzwania energetyczne dla Europy

0
Rok 2022 powitał nas zapowiedzią złudnej stabilności i odchodzenia od światowych pandemii . Można było odnieść złudne wrażenie, że powoli lecz miarowo postrzegamy problem klimatyczny jako wiodący w naszym regionie jak i świecie. Nic bardziej mylnego. Wraz z kontynuacją rosyjskiej inwazji na Ukrainę, (należy podkreślić że wojna trwa tam nieprzerwanie od 8 lat), wszelkie złudzenia stabilizacji zniknęły.

Jak radzić sobie ze stresem w dobie dezinformacji?

0
Współczesny świat składa się z tysięcy wydawnictw gazet papierowych, stacji telewizyjnych, różnego rodzaju forów i blogów. Każde z wymienionych ma możliwość tworzenia opinii na dany temat. Suma tych opinii tworzy nam opinie publiczną, która wpływa na wszystkich jej odbiorców.
Skip to content